Dokumentarkiv

Ätbarts olika verksamheter bidrar alla till att minska matsvinnet och skapar därigenom ett mer hållbart samhälle. Vill du som organisation, företag eller annan aktör stötta oss i vårt arbete är ni varmt välkomna att bidra med en ekonomisk gåva. Se mer om hur ni gör detta nedan.

Stadgar och policydokument

Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2022

Årsmöte 2021

Årsmöte 2020

Konstituerande årsmöte 2019

Övrigt