Övriga finansiärer

ikon_grön_handmålad_linje

Ätbarts finansiärer bidrar med ekonomiskt stöttning som behövs för att utveckla Ätbarts olika verksamheter. Stort tack för att ni finns och fortsätter skapa en mer medmänsklig och miljömedveten värld!

Finansiärer

ikon_grön_handmålad_linje

Föreningens finansiärer bidrar med ekonomiskt stöttning som behövs för att kunna utveckla Ätbarts olika verksamheter. Stort tack för att ni finns och fortsätter skapa en mer medmänsklig och miljömedveten värld!

Länsförsäkringar Skaraborg har stöttat Ätbart sedan föreningen grundades år 2019 och därigenom blivit en ovärderlig samverkanspart i såväl stort som smått. Med fokus på lokal påverkan fortsätter bolaget stötta föreningen under 2023 – det kallar vi engagemang!

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Skaraborg och deras arbete.

logga_postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen stöttar Ätbart med 1,4 miljoner kronor för att sänka tröskeln för uppstart, drift och underhåll av matbanker på lokal nivå runtom i landet. Målet med projektet är att minska svensk matfattigdom genom att säkra en mer jämn tillgång på livsmedelsstöd i hela landet.

Här kan du läsa mer om Postkodstiftelsen och deras arbete.

logga_swedbank

Sparbanksstiftelsen Alfa bidrar till föreningens arbete mot matfattigdom genom att stötta Svenska matbanksnätverket under 2023. Syftet med deras stöd är att underlätta omfördelning av osålda livsmedel i deras geografiska verksamhetsområde.

Här kan du läsa mer om Sparbanksstiftelsen Alfa och deras arbete.

logga_västra_götalandsregionen

Likt Postkodstiftelsen stöttar Västra Götalandsregionen Ätbart inom ramen för projektet Svenska matbanksnätverket. Mer specifikt kommer extra fokus ligga på att stötta matbanker i regionen och därigenom skapa nytta för människor i socioekonomisk utsatthet.

Här kan du läsa mer om Västra Götalandsregionen och deras arbete.

Inför år 2022 är InExchange med och stöttar Ätbarts intensiva expansionsarbete! Med huvudfokus på verksamheten Mathjälpen kommer finansieringen bidra till att mer matsvinn omfördelas från livsmedelsaktörer till människor i behov!

Här kan du läsa mer om InExchange och deras arbete.

Likt InExchange stöttar Jula Ätbarts expansionsarbete i Skaraborg och Västra Götaland. Mer specifikt avser finansieringen bidra till att Mathjälpen kan utveckla sin verksamhet och ta arbetet mot matsvinnet till nya höjder.

Här kan du läsa mer och Jula och företagets arbete.

Riksbyggen stöttar Ätbarts fortsatta expansionsarbete! Målet med finansieringen är att möjliggöra för Ätbarts verksamheter att fortsätta växa och därigenom bidra till minskat matsvinn på nationell nivå.

Här kan du läsa mer om Riksbyggen och deras arbete.

Genom sin Miljöfond stöttar elbolaget Bixia Ätbart på föreningens nationella expansionsresa. Med extra fokus på utbildning och förebyggande åtgärder kommer bolagets stöd att minska matsvinnet i generationer framöver!

Här kan du läsa mer om Bixia och deras arbete.

Länsförsäkringar Skaraborg har stöttat Ätbart sedan föreningen grundades år 2019 och därigenom blivit en ovärderlig samverkanspart i såväl stort som smått. Med fokus på lokal påverkan fortsätter bolaget stötta föreningen under 2023 – det kallar vi engagemang!

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Skaraborg och deras arbete.

logga_postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen stöttar Ätbart med 1,4 miljoner kronor för att sänka tröskeln för uppstart, drift och underhåll av matbanker på lokal nivå runtom i landet. Målet med projektet är att minska svensk matfattigdom genom att säkra en mer jämn tillgång på livsmedelsstöd i hela landet.

Här kan du läsa mer om Postkodstiftelsen och deras arbete.

logga_västra_götalandsregionen

Likt Postkodstiftelsen stöttar Västra Götalandsregionen Ätbart inom ramen för projektet Svenska matbanksnätverket. Mer specifikt kommer extra fokus ligga på att stötta matbanker i regionen och därigenom skapa nytta för människor i socioekonomisk utsatthet.

Här kan du läsa mer om Västra Götalandsregionen och deras arbete.

logga_swedbank

Sparbanksstiftelsen Alfa bidrar till föreningens arbete mot matfattigdom genom att stötta Svenska matbanksnätverket under 2023. Syftet med deras stöd är att underlätta omfördelning av osålda livsmedel i deras geografiska verksamhetsområde.

Här kan du läsa mer om Sparbanksstiftelsen Alfa och deras arbete.

Inför år 2022 är InExchange med och stöttar Ätbarts intensiva expansionsarbete! Med huvudfokus på verksamheten Mathjälpen kommer finansieringen bidra till att mer matsvinn omfördelas från livsmedelsaktörer till människor i behov!

Här kan du läsa mer om InExchange och deras arbete.

Likt InExchange stöttar Jula Ätbarts expansionsarbete i Skaraborg och Västra Götaland. Mer specifikt avser finansieringen bidra till att Mathjälpen kan utveckla sin verksamhet och ta arbetet mot matsvinnet till nya höjder.

Här kan du läsa mer och Jula och företagets arbete.

Riksbyggen stöttar Ätbarts fortsatta expansionsarbete! Målet med finansieringen är att möjliggöra för Ätbarts verksamheter att fortsätta växa och därigenom bidra till minskat matsvinn på nationell nivå.

Här kan du läsa mer om Riksbyggen och deras arbete.

Genom sin Miljöfond stöttar elbolaget Bixia Ätbart på föreningens nationella expansionsresa. Med extra fokus på utbildning och förebyggande åtgärder kommer bolagets stöd att minska matsvinnet i generationer framöver!

Här kan du läsa mer om Bixia och deras arbete.

Kavlifonden stöttar Ätbart genom projektet “MatStöd” vilket syftar till stötta och etablera nya lokala matbanker (organisationer som omfördelar osålda livsmedel) i Sverige inom ramen för verksamheten Svenska matbanksnätverket.

Här kan du läsa mer om Kavlifonden och deras ändamål.

Logotyp Allmänna arvsfonden

Allmänna Arvsfonden stöttar Ätbart med 7,5 miljoner kronor för projektet Matsvinn på schemat, vilket syftar till att ta fram en digital plattform med läromaterial för skolelever, från förskoleklass till gymnasienivå under perioden 2024-2027.

Här kan du läsa mer om Allmänna Arvsfonden och deras arbete.

logga_postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen stöttar Ätbart med 1,4 miljoner kronor för att sänka tröskeln för uppstart, drift och underhåll av matbanker på lokal nivå runtom i landet. Målet med projektet är att minska svensk matfattigdom genom att säkra en mer jämn tillgång på livsmedelsstöd i hela landet.

Här kan du läsa mer om Postkodstiftelsen och deras arbete.

logga_swedbank

Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa bidrar till föreningens arbete mot matfattigdom genom att stötta Svenska matbanksnätverket under 2023. Syftet med deras stöd är att underlätta omfördelning av osålda livsmedel i deras geografiska verksamhetsområde.

Här kan du läsa mer om Sparbanksstiftelsen Alfa och deras arbete.

logga_västra_götalandsregionen

Västra Likt Postkodstiftelsen stöttar Västra Götalandsregionen Ätbart inom ramen för projektet Svenska matbanksnätverket. Mer specifikt kommer extra fokus ligga på att stötta matbanker i regionen och därigenom skapa nytta för människor i socioekonomisk utsatthet.

Här kan du läsa mer om Västra Götalandsregionen och deras arbete.

Stötta Ätbarts arbete!

Ätbart är en allmännyttig ideell förening som drivs för att minska matsvinnet och matfattigdomen i Sverige.

För att kunna fortsätta vår arbete för en värld utan matsvinn behöver vi ditt stöd. Bli stödmedlem idag och gör skillnad för såväl klimat som människa!