Övriga finansiärer

ikon_grön_handmålad_linje

Ätbarts finansiärer bidrar med ekonomiskt stöttning som behövs för att utveckla Ätbarts olika verksamheter. Stort tack för att ni finns och fortsätter skapa en mer medmänsklig och miljömedveten värld!

Finansiärer

ikon_grön_handmålad_linje

Föreningens finansiärer bidrar med ekonomiskt stöttning som behövs för att kunna utveckla Ätbarts olika verksamheter. Stort tack för att ni finns och fortsätter skapa en mer medmänsklig och miljömedveten värld!

Finansiärer

ikon_grön_handmålad_linje

Föreningens finansiärer bidrar med ekonomiskt stöttning som behövs för att kunna utveckla Ätbarts olika verksamheter. Stort tack för att ni finns och fortsätter skapa en mer medmänsklig och miljömedveten värld!

loggotyp_länsförsäkringar_skaraborg

Länsförsäkringar Skaraborg har stöttat Ätbart sedan föreningen grundades år 2019 och därigenom blivit en ovärderlig samverkanspart i såväl stort som smått. Med fokus på lokal påverkan fortsätter bolaget stötta föreningen under 2023 – det kallar vi engagemang!

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Skaraborg och deras arbete.

logga_postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen stöttar Ätbart med 1,4 miljoner kronor för att sänka tröskeln för uppstart, drift och underhåll av matbanker på lokal nivå runtom i landet. Målet med projektet är att minska svensk matfattigdom genom att säkra en mer jämn tillgång på livsmedelsstöd i hela landet.

Här kan du läsa mer om Postkodstiftelsen och deras arbete.

logga_swedbank

Sparbanksstiftelsen Alfa bidrar till föreningens arbete mot matfattigdom genom att stötta Svenska matbanksnätverket under 2023. Syftet med deras stöd är att underlätta omfördelning av osålda livsmedel i deras geografiska verksamhetsområde.

Här kan du läsa mer om Sparbanksstiftelsen Alfa och deras arbete.

logga_västra_götalandsregionen

Likt Postkodstiftelsen stöttar Västra Götalandsregionen Ätbart inom ramen för projektet Svenska matbanksnätverket. Mer specifikt kommer extra fokus ligga på att stötta matbanker i regionen och därigenom skapa nytta för människor i socioekonomisk utsatthet.

Här kan du läsa mer om Västra Götalandsregionen och deras arbete.

loggotyp_InExchange

Inför år 2022 är InExchange med och stöttar Ätbarts intensiva expansionsarbete! Med huvudfokus på verksamheten Mathjälpen kommer finansieringen bidra till att mer matsvinn omfördelas från livsmedelsaktörer till människor i behov!

Här kan du läsa mer om InExchange och deras arbete.

loggotyp_jula

Likt InExchange stöttar Jula Ätbarts expansionsarbete i Skaraborg och Västra Götaland. Mer specifikt avser finansieringen bidra till att Mathjälpen kan utveckla sin verksamhet och ta arbetet mot matsvinnet till nya höjder.

Här kan du läsa mer och Jula och företagets arbete.

loggotyp_riksbyggen

Riksbyggen stöttar Ätbarts fortsatta expansionsarbete! Målet med finansieringen är att möjliggöra för Ätbarts verksamheter att fortsätta växa och därigenom bidra till minskat matsvinn på nationell nivå.

Här kan du läsa mer om Riksbyggen och deras arbete.

loggotyp_Bixia

Genom sin Miljöfond stöttar elbolaget Bixia Ätbart på föreningens nationella expansionsresa. Med extra fokus på utbildning och förebyggande åtgärder kommer bolagets stöd att minska matsvinnet i generationer framöver!

Här kan du läsa mer om Bixia och deras arbete.

loggotyp_länsförsäkringar_skaraborg

Länsförsäkringar Skaraborg har stöttat Ätbart sedan föreningen grundades år 2019 och därigenom blivit en ovärderlig samverkanspart i såväl stort som smått. Med fokus på lokal påverkan fortsätter bolaget stötta föreningen under 2023 – det kallar vi engagemang!

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Skaraborg och deras arbete.

logga_postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen stöttar Ätbart med 1,4 miljoner kronor för att sänka tröskeln för uppstart, drift och underhåll av matbanker på lokal nivå runtom i landet. Målet med projektet är att minska svensk matfattigdom genom att säkra en mer jämn tillgång på livsmedelsstöd i hela landet.

Här kan du läsa mer om Postkodstiftelsen och deras arbete.

logga_västra_götalandsregionen

Likt Postkodstiftelsen stöttar Västra Götalandsregionen Ätbart inom ramen för projektet Svenska matbanksnätverket. Mer specifikt kommer extra fokus ligga på att stötta matbanker i regionen och därigenom skapa nytta för människor i socioekonomisk utsatthet.

Här kan du läsa mer om Västra Götalandsregionen och deras arbete.

logga_swedbank

Sparbanksstiftelsen Alfa bidrar till föreningens arbete mot matfattigdom genom att stötta Svenska matbanksnätverket under 2023. Syftet med deras stöd är att underlätta omfördelning av osålda livsmedel i deras geografiska verksamhetsområde.

Här kan du läsa mer om Sparbanksstiftelsen Alfa och deras arbete.

loggotyp_InExchange

Inför år 2022 är InExchange med och stöttar Ätbarts intensiva expansionsarbete! Med huvudfokus på verksamheten Mathjälpen kommer finansieringen bidra till att mer matsvinn omfördelas från livsmedelsaktörer till människor i behov!

Här kan du läsa mer om InExchange och deras arbete.

loggotyp_jula

Likt InExchange stöttar Jula Ätbarts expansionsarbete i Skaraborg och Västra Götaland. Mer specifikt avser finansieringen bidra till att Mathjälpen kan utveckla sin verksamhet och ta arbetet mot matsvinnet till nya höjder.

Här kan du läsa mer och Jula och företagets arbete.

loggotyp_riksbyggen

Riksbyggen stöttar Ätbarts fortsatta expansionsarbete! Målet med finansieringen är att möjliggöra för Ätbarts verksamheter att fortsätta växa och därigenom bidra till minskat matsvinn på nationell nivå.

Här kan du läsa mer om Riksbyggen och deras arbete.

loggotyp_Bixia

Genom sin Miljöfond stöttar elbolaget Bixia Ätbart på föreningens nationella expansionsresa. Med extra fokus på utbildning och förebyggande åtgärder kommer bolagets stöd att minska matsvinnet i generationer framöver!

Här kan du läsa mer om Bixia och deras arbete.

logga_postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen stöttar Ätbart med 1,4 miljoner kronor för att sänka tröskeln för uppstart, drift och underhåll av matbanker på lokal nivå runtom i landet. Målet med projektet är att minska svensk matfattigdom genom att säkra en mer jämn tillgång på livsmedelsstöd i hela landet.

Här kan du läsa mer om Postkodstiftelsen och deras arbete.

logga_swedbank

Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa bidrar till föreningens arbete mot matfattigdom genom att stötta Svenska matbanksnätverket under 2023. Syftet med deras stöd är att underlätta omfördelning av osålda livsmedel i deras geografiska verksamhetsområde.

Här kan du läsa mer om Sparbanksstiftelsen Alfa och deras arbete.

logga_västra_götalandsregionen

Västra Likt Postkodstiftelsen stöttar Västra Götalandsregionen Ätbart inom ramen för projektet Svenska matbanksnätverket. Mer specifikt kommer extra fokus ligga på att stötta matbanker i regionen och därigenom skapa nytta för människor i socioekonomisk utsatthet.

Här kan du läsa mer om Västra Götalandsregionen och deras arbete.