Mål och vision

Ätbart vill skapa “En värld utan matsvinn”. Där smarta livsmedelsflöden, medvetna konsumenter och hållbara producenter gör detta möjligt. En hållbar livsmedelsbransch och livsmedelsförsörjning ska vara norm och lösningar som möjliggör detta ska spridas lokalt och globalt.

Mål och vision

Ätbart vill skapa en värld utan matsvinn. Där smarta livsmedelsflöden, medvetna konsumenter och hållbara producenter gör detta möjligt. En hållbar livsmedelsbransch och livsmedelsförsörjning ska vara norm och lösningar som möjliggör detta ska spridas lokalt och globalt. När vi uppnått vår vision nyttjas allt kvarvarande matsvinn i livsmedelskedjan hållbart, för människors och planetens bästa.

Ätbarts tre inriktningar

Hållbar livsmedelsproduktion

Vi vill se ett samhälle där mat produceras med minimalt klimatavtryck och svinn. Mat ska i största möjliga mån produceras där den äts, inte på andra sidan jorden. Därutöver ska produktion av livsmedel utgå från behov och säsong, inom planetens gränser, inte begär och ohållbar efterfrågan.

Hållbar livsmedelskonsumtion

Vi vill se en värld där hållbara val är norm snarare än undantag och där livsmedelskonsumtion inte är en börda för planeten. När vi nått vår vision är alla medvetna om konsekvenserna av sina val och fattar utifrån det hållbara beslut för vårt samhälle och vår planet.

Hållbara livsmedelsflöden

I de fall där matsvinn kvarstår vill vi skapa innovativa lösningar för att det ska kunna användas på sätt som skapar nytta för människan och vår miljö. Självklart ska mat i första hand alltid ätas upp men genom olika verksamheter kan osålda livsmedel även skapa nytta på andra sätt.

Tre inriktningar

Hållbar livsmedelsproduktion

Vi vill se ett samhälle där mat produceras med minimalt klimatavtryck och svinn. Mat ska i största möjliga mån produceras där den äts, inte på andra sidan jorden och produktionen ska utgå från behov och säsong, inom planetens gränser, inte begär och ohållbar efterfrågan.

Hållbar livsmedelskonsumtion

Vi vill se en värld där hållbara val är norm snarare än undantag och där livsmedelskonsumtion inte är en börda för planeten. När vi nått vår vision är alla medvetna om konsekvenserna av sina val och fattar utifrån det hållbara beslut för vårt samhälle och vår planet.

Hållbara livsmedelsflöden

I de fall där matsvinn fortfarande kvarstår vill vi skapa innovativa lösningar för att matsvinnet ska användas på hållbara sätt som skapar nytta för människor och vår planet. Matsvinnet ska i första hand alltid ätas upp men det kan även skapa nytta på andra sätt.

Tre inriktningar

Hållbar livsmedelsproduktion

Vi vill se ett samhälle där mat produceras med minimalt klimatavtryck och svinn. Mat ska i största möjliga mån produceras där den äts, inte på andra sidan jorden och produktionen ska utgå från behov och säsong, inom planetens gränser, inte begär och ohållbar efterfrågan.

Hållbar livsmedelskonsumtion

Vi vill se en värld där hållbara val är norm snarare än undantag och där livsmedelskonsumtion inte är en börda för planeten. När vi nått vår vision är alla medvetna om konsekvenserna av sina val och fattar utifrån det hållbara beslut för vårt samhälle och vår planet.

Hållbara livsmedelsflöden

I de fall där matsvinn fortfarande kvarstår vill vi skapa innovativa lösningar för att matsvinnet ska användas på hållbara sätt som skapar nytta för människor och vår planet. Matsvinnet ska i första hand alltid ätas upp men det kan även skapa nytta på andra sätt.