Mål och vision

ikon_grön_handmålad_linje

Ätbart vill skapa en värld utan matsvinn och matfattigdom. Där smarta livsmedelsflöden, medvetna konsumenter och hållbara producenter gör detta möjligt. En hållbar livsmedelsbransch och livsmedelsförsörjning ska vara norm och lösningar som möjliggör detta ska spridas lokalt och globalt.

Ätbarts syfte

1) Att motverka matsvinn och matfattigdom

Vi vill se ett samhälle där mat produceras med minimal påverkan och svinn.  Därutöver ska allas rättighet till hälsosam mat upprätthållas, främjas och skyddas.

2) Att främja ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart livsmedelssystem.

I de fall då matsvinn kvarstår vill vi skapa innovativa lösningar som skapar nytta för såväl människa som miljö. Självklart ska mat i första hand ätas upp men genom olika verksamheter kan svinn även skapa nytta på andra sätt.

3) Att utbilda och opinionsbilda kring matsvinn, matfattigdom och hållbar mat.

Ätbart vill se en värld där hållbara val är norm snarare än undantag. När vi uppnått vår vision är alla medvetna om konsekvenserna av sina val och fattar utifrån det hållbara beslut för såväl samhälle som planet.

Grönsaker

Stötta Ätbarts arbete!

Ätbart är en allmännyttig ideell förening som drivs för att minska matsvinnet och matfattigdomen i Sverige.

För att kunna fortsätta vår arbete för en värld utan matsvinn behöver vi ditt stöd. Bli stödmedlem idag och gör skillnad för såväl klimat som människa!