Frågor och svar (FAQ)

ikon_grön_handmålad_linje

Här försöker vi svara på de vanligaste frågorna om Ätbart och föreningens arbete. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Frågor om Ätbart

Idén bakom Ätbart formades av tre gymnasieungdomar i Skövde som ville göra något åt matsvinnet i sitt lokalsamhälle. Tillsammans med två andra grundade de föreningen Ätbart hösten 2019. 

Föreningens syfte är tredelat och går ut på att:

  • Motverka matsvinn och matfattigdom.
  • Främja ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart livsmedelssystem.
  • Utbilda och opinionsbilda kring matsvinn, matfattigdom och hållbar mat.

Du kan läsa mer om föreningens mål och vision här.

Ätbart arbetar för att minska matsvinnet och matfattigdomen i Sverige genom våra olika verksamheter och projekt. Några exempel: 

  • Svenska matbanksnätverket där vi arbetar med att stötta matbanker runt om i Sverige och möjliggör för fler butiker att omfördela överskottsmat till välgörande ändamål. 
  • Matsvinn på schemat där vi tar fram en lärplattform med material som ska göra det enkelt för lärare att lyfta in frågor om matsvinn och hållbar mat i skolan. 

Vi jobbar även med att sprida kunskap, bland annat genom att ta fram böcker om matsvinn, såsom vår bok Ätbart – en svinnbra handbok.

Det finns många sätt att engagera sig i Ätbart! Du kan bland annat:

Du kan också kontakta oss, så hjälper vi dig hitta rätt!

Frågor om medlemskap

Att bli medlem är ett av de absolut enklaste sätten att bidra till föreningens syfte och ändamål. Dels får du möjligheten att aktivt engagera dig i föreningens olika verksamheter, dels bidrar du genom att skapa förutsättningar för oss att fortsätta driva arbetet för en värld utan matsvinn och matfattigdom.

Så – vad väntar du på? Bli medlem och gör skillnad direkt!

Som stödmedlem har du inga direkta åtaganden, du är exempelvis inte skyldig att delta på föreningens evenemang eller möten. Du behöver med andra ord inte göra något annat än att betala din medlemsavgift. Smidigt, eller hur?

Som aktiv medlem kan du ha vissa åtaganden beroende på vilken roll du har åtagit dig i föreningen, dessa har i så fall kommuniceras tydligt till dig i samband med att du blev aktiv medlem. 

Stödmedlemmar är alla som betalar in medlemsavgift till föreningen. Som stödmedlem har du rätt att ta del av föreningens medlemserbjudanden och stöttar föreningens arbete. 

Som aktiv medlem är du aktivt med och bidrar till föreningens verksamhet genom någon form av volontärroll. Alla stödmedlemmar kan anmäla intresse för att engagera sig i verksamheten och därmed bli en aktiv medlem. Vill du börja engagera dig mer direkt i Ätbarts arbete? Tryck här och anmäl ditt intresse så hörs vi snart!

Är du stödmedlem och vill engagera dig i någon av föreningens olika verksamheter? Tryck här och anmäl ditt intresse så hörs vi snart!

För att rösta på årsmötet behöver du vara aktivt engagerad i Ätbarts arbete (en så kallad aktiv medlem). Detta görs enklast genom att anmäla ditt intresse till en volontärroll och därigenom bidra till föreningens arbete.

I nuläget är det endast möjligt att bli medlem via autogiro. Det vill säga att pengarna kommer att dras från ditt valda konto automatiskt en gång i månaden. Du väljer själv konto, och fyller i dina uppgifter via vårt medlemsformulär.

Medlemsavgiften dras automatiskt i slutet av varje månad. OBS! Det måste finnas pengar på det valda kontot på dragningsdagen. Om täckning saknas kommer vi göra ytterligare dragningsförsök under de kommande bankdagarna.

Du avslutar ditt autogiro genom att återkalla ditt medgivande. Detta gör du enklast genom att kontakta medlem@atbart.org eller via din internetbank.

Genom att avsluta ditt autogiro avslutas även ditt medlemskap i Ätbart.

Frågor om gåvor

Gåvor och medlemsavgifter från privatpersoner används direkt i Ätbarts icke-vinstdrivande och allmännyttiga verksamhet för en skapa ett samhälle utan matsvinn och matfattigdom. 

Om du som givare har angett ett specifikt användningsområde för din gåva nyttjas medlen i enlighet med ditt önskemål. I övriga fall används gåvan på det sätt som bedöms bäst främja föreningens ändamål.

Som privatperson och/eller företag kan du påverka vilken del av verksamheten din gåva går till genom att tydligt uppge hur du vill att pengarna ska användas i samband med att du skickar in din gåva. Har vi inte möjligheten att använda medlen enligt dina önskemål kommer du att bli kontaktad.

Medlemsavgifter kan inte öronmärkas till en särskild verksamhet utan används alltid på det sätt som bedöms bäst främja föreningens ändamål.

För privatpersoner är det enklast att swisha en gåva eller stötta Ätbarts arbete genom att bli medlem.

För företag är det enklast att kontakta oss. Som företag kan ni läsa mer om vad det innebär att bidra till föreningens arbete här, på sidan för företag.

Du hittar vår gåvopolicy för företag och privatpersoner i vårt dokumentarkiv. Där hittar du också föreningens integritetspolicy, årsredovisning och andra viktiga dokument.

Stötta Ätbarts arbete!

Ätbart är en allmännyttig ideell förening som drivs för att minska matsvinnet och matfattigdomen i Sverige.

För att kunna fortsätta vår arbete för en värld utan matsvinn behöver vi ditt stöd. Bli stödmedlem idag och gör skillnad för såväl klimat som människa!