Föreningsinformation

Den allmännyttiga ideella föreningen Ätbart startades hösten 2019 med syfte att minska Sveriges matsvinn med 50 % innan 2030. Sedan dess har föreningen vuxit till en organisation med två olika verksamheter, en stor mängd fantastiska volontärer och en ny vision för år 2021 och framåt.

Transparens och ansvar 

Transparens och ansvar är viktiga grundpelare för Ätbarts verksamheter och ekonomi. Därför kan du alltid läsa vår senaste årsredovisning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt övrig relevant information i vårt dokumentarkiv.

Vill du veta mer om Ätbarts organisationsstruktur, administrativa funktioner, styrelsen eller kanske något helt annat som inte finns i vårt arkiv? Kontakta oss så återkommer vi med mer information!

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet hittar du föreningens stadgar, årsrapporter, redovisningar, policydokument och mycket mer. Vi uppdaterar arkivet löpande.

Vårt dokumentarkiv

Föreningsinformation

Den allmännyttiga ideella föreningen Ätbart startades hösten 2019 med syfte att minska Sveriges matsvinn med 50 % innan 2030. Sedan dess har föreningen vuxit till en organisation med två olika verksamheter, en stor mängd fantastiska volontärer och en ny vision för år 2021 och framåt.

Transparens och ansvar 

Transparens och ansvar är viktiga grundpelare för Ätbarts verksamheter och ekonomi. Därför kan du alltid läsa vår senaste årsredovisning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt övrig relevant information i vårt dokumentarkiv.

Vill du veta mer om Ätbarts organisationsstruktur, administrativa funktioner, styrelsen eller kanske något helt annat som inte finns i vårt arkiv? Kontakta oss så återkommer vi med mer information!

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet hittar du föreningens stadgar, årsrapporter, redovisningar, policydokument och mycket mer. Vi uppdaterar arkivet löpande.

Vårt dokumentarkiv

Föreningsinformation

Den allmännyttiga ideella föreningen Ätbart startades hösten 2019 med syfte att minska Sveriges matsvinn med 50 % innan 2030. Sedan dess har föreningen vuxit till en organisation med två olika verksamheter, en stor mängd fantastiska volontärer och en ny vision för år 2021 och framåt.

Transparens och ansvar 

Transparens och ansvar är viktiga grundpelare för Ätbarts verksamheter och ekonomi. Därför kan du alltid läsa vår senaste årsredovisning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt övrig relevant information i vårt dokumentarkiv.

Vill du veta mer om Ätbarts organisationsstruktur, administrativa funktioner, styrelsen eller kanske något helt annat som inte finns i vårt arkiv? Kontakta oss så återkommer vi med mer information!

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet hittar du föreningens stadgar, årsrapporter, redovisningar, policydokument och mycket mer. Vi uppdaterar arkivet löpande.

Vårt dokumentarkiv
Finansiering av Ätbarts verksamheter

Under Ätbarts första verksamhetsår bestod finansieringen huvudsakligen av projektmedel. Sedan dess har föreningen fått finansiering från ett antal olika stiftelser, stipendier och nya projekt.

En annan viktig del av Ätbarts finansiering är sponsring och gåvor från huvudsakligen företag men också privatpersoner som brinner för en mer medmänsklig och hållbar värld.

Slutligen strävar Ätbart alltid efter att skapa självförsörjande verksamheter likt Mathjälpen och “svinnbra” utbildningar. Det vill säga, allmännyttiga verksamheter som utan vinstintresse kan stå på egna ben tack vare försäljning av tjänster, varor eller liknande.

Hur används privata gåvor?

Gåvor från privatpersoner används direkt i Ätbarts icke-vinstdrivande och allmännyttiga verksamheter för att minska matsvinnet och skapa ett mer hållbart samhälle. Om du som givare har angett ett specifikt användningsområde för din gåva nyttjas medlen i enlighet med ditt önskemål. I övriga fall används gåvan där den kan göra som mest nytta sett till Ätbarts verksamhetsmål och syfte.

Finansiering av Ätbarts verksamheter

Under Ätbarts första verksamhetsår bestod finansieringen huvudsakligen av projektmedel. Sedan dess har föreningen fått finansiering från ett antal olika stiftelser, stipendier och nya projekt.

En annan viktig del av Ätbarts finansiering är sponsring och gåvor från huvudsakligen företag men också privatpersoner som brinner för en mer medmänsklig och hållbar värld.

Slutligen strävar Ätbart alltid efter att skapa självförsörjande verksamheter likt Mathjälpen och “svinnbra” utbildningar. Det vill säga, allmännyttiga verksamheter som utan vinstintresse kan stå på egna ben tack vare försäljning av tjänster, varor eller liknande.

Hur används privata gåvor?

Gåvor från privatpersoner används direkt i Ätbarts icke-vinstdrivande och allmännyttiga verksamheter för att minska matsvinnet och skapa ett mer hållbart samhälle. Om du som givare har angett ett specifikt användningsområde för din gåva nyttjas medlen i enlighet med ditt önskemål. I övriga fall används gåvan där den kan göra som mest nytta sett till Ätbarts verksamhetsmål och syfte.

Vill du veta ännu mer om hur Ätbart redovisar erhållna gåvor? Läs dokumentet Gåvopolicy i föreningens dokumentarkiv.

people on grass

Stötta oss och ge en gåva!

Skapa en mer medmänsklig och hållbar värld tillsammans med oss genom att bli månadsgivare!

Bli månadsgivare
people on grass

Stötta oss och ge en gåva!

Skapa en mer medmänsklig och hållbar värld tillsammans med oss genom att bli månadsgivare!

Bli månadsgivare
people on grass

Stötta oss och ge en gåva!

Skapa en mer medmänsklig och hållbar värld tillsammans med oss genom att bli månadsgivare!

Bli månadsgivare