Föreningsinformation

ikon_grön_handmålad_linje

Den allmännyttiga ideella föreningen Ätbart startades hösten 2019. Syftet var, och är fortfarande, att minska Sveriges matsvinn med 50 % innan 2030. Sedan dess har föreningen vuxit till en organisation med flera olika verksamheter och projekt runtom i Sverige.

Transparens och ansvar

Transparens och ansvar är viktiga grundpelare för Ätbarts verksamheter. Därför kan du alltid läsa vår senaste årsredovisning samt övrig information i vårt dokumentarkiv.

Vill du veta mer om Ätbarts organisationsstruktur, styrelsen eller något helt annat?Kontakta oss så återkommer vi med mer information!

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet hittar du föreningens stadgar, årsrapporter, redovisningar, policydokument och mycket mer. Vi uppdaterar arkivet löpande.

Finansiering

Under Ätbarts första verksamhetsår bestod finansieringen huvudsakligen av projektmedel. Sedan dess har föreningen fått finansiering från ett stiftelser, stipendier och nya projekt.

En annan viktig del av Ätbarts finansiering är gåvor från företag och privatpersoner. Det är mycket tack vare allmänhetens stöd som vi kan fortsätta jobba för en mer hållbar värld.

Slutligen strävar vi alltid efter att skapa självförsörjande verksamheter likt “svinnbra” utbildningar. Det vill säga, allmännyttiga verksamheter som utan vinstintresse kan stå på egna ben tack vare försäljning av tjänster, varor eller liknande.

Hur används privata gåvor?

Gåvor från privatpersoner används direkt i Ätbarts icke-vinstdrivande och allmännyttiga verksamheter för skapa ett mer hållbart samhälle. Om du som givare har angett ett specifikt användningsområde för din gåva nyttjas medlen i enlighet med ditt önskemål. I övriga fall används gåvan där den kan göra som mest nytta för att minska matfattigdomen och matsvinnet i Sverige.

Finansiering av Ätbarts verksamheter

Under Ätbarts första verksamhetsår bestod finansieringen huvudsakligen av projektmedel. Sedan dess har föreningen fått finansiering från ett antal olika stiftelser, stipendier och nya projekt.

En annan viktig del av Ätbarts finansiering är sponsring och gåvor från huvudsakligen företag men också privatpersoner som brinner för en mer medmänsklig och hållbar värld.

Slutligen strävar Ätbart alltid efter att skapa självförsörjande verksamheter likt Mathjälpen och “svinnbra” utbildningar. Det vill säga, allmännyttiga verksamheter som utan vinstintresse kan stå på egna ben tack vare försäljning av tjänster, varor eller liknande.

Hur används privata gåvor?

Gåvor från privatpersoner används direkt i Ätbarts icke-vinstdrivande och allmännyttiga verksamheter för att minska matsvinnet och skapa ett mer hållbart samhälle. Om du som givare har angett ett specifikt användningsområde för din gåva nyttjas medlen i enlighet med ditt önskemål. I övriga fall används gåvan där den kan göra som mest nytta sett till Ätbarts verksamhetsmål och syfte.

Vill du veta ännu mer om hur Ätbart redovisar erhållna gåvor? Läs dokumentet Gåvopolicy i föreningens dokumentarkiv.

två_personer_som_ler_på_en_gräsmatta

Stötta oss och ge en gåva!

Skapa en mer medmänsklig och hållbar värld tillsammans med oss genom att bli månadsgivare!

två_personer_som_ler_på_en_gräsmatta

Stötta oss och ge en gåva!

Skapa en mer medmänsklig och hållbar värld tillsammans med oss genom att bli månadsgivare!

två_personer_som_ler_på_en_gräsmatta

Stötta oss genom att bli medlem

Skapa en mer medmänsklig och hållbar värld tillsammans med oss genom att bli medlem!