Föreningsinformation

ikon_grön_handmålad_linje

Den ideella föreningen Ätbart startades hösten 2019. Målet var, och är fortfarande, att minska Sveriges matsvinn med 50 % innan 2030. Sedan dess har föreningen vuxit till en organisation med flera olika verksamheter och projekt.

ikon_smn_person_som_stöttar_annan_person

Mål & vision

Ätbarts mål och vision är grunden till föreningens arbete. Genom att bottna i forskning, gedigna analyser och åtgärder med bevisad effekt vill vi uppnå reell förändring och skapa konkret nytta för samhället.

ikon_smn_personer_som_samverkar

Styrelse & kansli

Ätbarts arbete leds av föreningen styrelse. En organisation är dock aldrig starkare än sina medarbetare. På Ätbart är vi otroligt stolta över vårt fantastiska kansli, och allt arbete som dom gör både bakom och framför kulisserna.

ikon_smn_megafon

Dokumentarkiv

I vårt dokumentarkiv hittar du Ätbarts stadgar, årsrapporter, redovisningar, policydokument och mycket mer. Vi uppdaterar arkivet löpande och du kan alltid kontakta oss om du saknar något underlag i dokumentarkivet!

Bli medlem i föreningen

Som medlem i Ätbart hjälper du oss driva projekt och verksamheter, synliggöra och sprida information och föra opinion. Allt för att minska matsvinnet och matfattigdomen i Sverige!

Som medlem får du:

  • Ätbarts “svinnbra nyhetsbrev” direkt i inkorgen!
  • Fri tillgång till två (2) digitala utbildningar om matsvinn och/eller matfattigdom per år
  • Möjligheten att  engagera dig i föreningens verksamheter
  • Som aktiv medlem, det vill säga volontär, får du rösträtt på årsmötet och är med och beslutar om Ätbart arbete

…och mycket mer!

Tallrik med gurka

Finansiering

ikon_grön_handmålad_linje

Ätbarts finansiering kan delas upp i fem huvudsakliga kategorier:

  • Projektbidrag, verksamhetsbidrag och stipendier
  • Partnerskap med företag och organisationer
  • Försäljning av utbildningar och workshop
  • Medlemsavgifter från enskilda medlemmar
  • Gåvor från privatpersoner och företag

Som en allmännyttig ideell förening används alla medel för att på bästa sätt uppnå föreningens syfte genom olika projekt och verksamheter. Några exempel är Svenska matbanksnätverket, Matsvinn på schemat, och föreningens utbildningsverksamhet . Det innebär att Ätbart aldrig driver verksamhet med vinstintresse. Eventuellt överskott, exempelvis från försäljning av utbildningar, återinvesteras i verksamheten för att minska matsvinnet och matfattigdomen i Sverige.

Vill du veta mer om hur vi använder gåvor, vad det innebär att vara medlem eller något annat som har med Ätbart att göra? Läs vår sammanställning av vanliga frågor och svar eller kontakta oss, så hjälper vi dig vidare.

två_personer_som_ler_på_en_gräsmatta

Stötta oss och ge en gåva!

Skapa en mer medmänsklig och hållbar värld tillsammans med oss genom att bli månadsgivare!

Våra partners

ikon_grön_handmålad_linje

På vår partnersida hittar du föreningens aktuella partners! För Ätbart är det viktigt att ta ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågan – varför vi gärna jobbar tillsammans med företag och föreningar under en längre tid.

InExchange – Huvudpartner!

“InExchange erbjuder digitala tjänster inom affärskommunikation som främjar hållbarhet genom bland annat minskad pappersförbrukning och mindre koldioxidutsläpp. Därför är det logiskt för InExchange att vara partner till en förening som med sitt arbete bidrar till att spara på jordens naturtillgångar. Att det kombineras med värdedulla insatser för socioekonomiskt utsatta grupper gör samarbetet än mer givet. Ätbart hjälper till där stödet behövs som mest.

Det känns vikigt för oss som företag att medverka till att stärka dessa resurser. Vi vill att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter och verka för en anda präglad av delaktighet, gemenskap och trygghet.”

Maria Biederbeck,  Marknadschef,  InExchange

Maria LF Skaraborg

Transparens och ansvar

Transparens och ansvar är viktiga grundpelare för Ätbart och föreningens verksamheter. Därför kan du alltid läsa vår senaste årsredovisning, revisionsberättelse samt övrig information i vårt dokumentarkiv.

Vill du veta mer om Ätbarts organisationsstruktur, styrelsen eller något helt annat?? Tveka inte på att kontakta oss.