Projekt

På Ätbart tycker vi det är viktigt att arbeta i projektform för att effektivt kunna testa och utvärdera innovativa lösningar, verksamheter och nya samverkansformer. Därför engagerar vi oss gärna i diverse olika projekt.

Externa projekt

Emellanåt är vi med i projekt som arbetar med samma typer av frågor som vi. Här ser du de projekten.

oktober 29, 2022

Med avstamp i föreningens verksamhet Mathjälpen kommer Ätbart delta i ett tvärsektoriellt matsvinnsprojekt koordinerat av Sveriges Stadsmissioner. Syftet med satsningen, som kommer att pågå i 24 månader, är att framställa en “Handbok för donation” av livsmedel och sprida denna till relevanta parter.

Här kan du läsa mer om Sveriges Stadsmissioner och deras matsvinnsarbete.

oktober 29, 2022

Genom att vara en aktiv deltagare i Sveriges största innovationsprojekt för framtidens hållbara matsystem kommer Ätbart att lyfta matsvinnet på agendan. Därutöver kommer föreningen under projekttiden lägga extra fokus på hållbara matvanor för unga – något vi tycker är extra viktigt!

Här kan du läsa mer om Vinnova och utlysningen “Innovation för framtidens hållbara matsystem”.

oktober 29, 2022

Tillsammans med Leader drev Ätbart under sex månader ett lokalförankrat digitalseringsprojekt för att möjliggöra en nationell expansion av föreningens verksamhet Mathjälpen. Genom innovativa IT-system och digitala lösningar kan matkassar idag omfördelas mer effektivt än någonsin!

Här kan du läsa mer om Leader och deras princip “Lokalt ledd utveckling”.

oktober 29, 2022

Vi är så glada över att vara en del av projektet Resvinn! Projektets måsättning är att bygga en helhetslösning för redistribution av matsvinn, det vi på Ätbart kallar för matsvinnshandel. Resvinn projektleds av Chalmers Industriteknik och kommer att pågå under 2 år.

Här kan du läsa ett pressmeddelande från Chalmers Industriteknik.

oktober 29, 2022

Ätbarts verksamhet Mathjälpen påbörjades som ett pilotprojekt finansierat av The Rotary Foundation. Genom att utvärdera olika arbetssätt, omfördelningsmetoder och logistikupplägg lade projektet “Skaraborg mot matsvinnet” grunden för Ätbarts nuvarande verksamhet.

Här kan du läsa mer om Rotary och deras internationella verksamhet.

oktober 29, 2022

Under perioden 1/2 2020 till 30/06 2021 delfinansierar Västra Götalandsregionen föreningens arbete inom ramen för VGR:s projekt “Samhällsentreprenörskap”. Finansieringen är avsedd att stötta Ätbarts utbildningssatsning samt utdelningen av gratis matkassar baserade på matsvinn.

Här kan du läsa mer om projektet “Samhällsentreprenörskap”.

oktober 29, 2022

Med avstamp i föreningens verksamhet Mathjälpen kommer Ätbart delta i ett tvärsektoriellt matsvinnsprojekt koordinerat av Sveriges Stadsmissioner. Syftet med satsningen, som kommer att pågå i 24 månader, är att framställa en “Handbok för donation” av livsmedel och sprida denna till relevanta parter.

Här kan du läsa mer om Sveriges Stadsmissioner och deras matsvinnsarbete.

oktober 29, 2022

Genom att vara en aktiv deltagare i Sveriges största innovationsprojekt för framtidens hållbara matsystem kommer Ätbart att lyfta matsvinnet på agendan. Därutöver kommer föreningen under projekttiden lägga extra fokus på hållbara matvanor för unga – något vi tycker är extra viktigt!

Här kan du läsa mer om Vinnova och utlysningen “Innovation för framtidens hållbara matsystem”.

oktober 29, 2022

Tillsammans med Leader drev Ätbart under sex månader ett lokalförankrat digitalseringsprojekt för att möjliggöra en nationell expansion av föreningens verksamhet Mathjälpen. Genom innovativa IT-system och digitala lösningar kan matkassar idag omfördelas mer effektivt än någonsin!

Här kan du läsa mer om Leader och deras princip “Lokalt ledd utveckling”.

oktober 29, 2022

Vi är så glada över att vara en del av projektet Resvinn! Projektets måsättning är att bygga en helhetslösning för redistribution av matsvinn, det vi på Ätbart kallar för matsvinnshandel. Resvinn projektleds av Chalmers Industriteknik och kommer att pågå under 2 år.

Här kan du läsa ett pressmeddelande från Chalmers Industriteknik.

oktober 29, 2022

Ätbarts verksamhet Mathjälpen påbörjades som ett pilotprojekt finansierat av The Rotary Foundation. Genom att utvärdera olika arbetssätt, omfördelningsmetoder och logistikupplägg lade projektet “Skaraborg mot matsvinnet” grunden för Ätbarts nuvarande verksamhet.

Här kan du läsa mer om Rotary och deras internationella verksamhet.

oktober 29, 2022

Under perioden 1/2 2020 till 30/06 2021 delfinansierar Västra Götalandsregionen föreningens arbete inom ramen för VGR:s projekt “Samhällsentreprenörskap”. Finansieringen är avsedd att stötta Ätbarts utbildningssatsning samt utdelningen av gratis matkassar baserade på matsvinn.

Här kan du läsa mer om projektet “Samhällsentreprenörskap”.

December 15, 2022

Med avstamp i föreningens tidigare verksamhet Mathjälpen kommer Ätbart under 2023 stötta ett tvärsektoriellt matsvinnsprojekt som koordineras och drivs av Sveriges Stadsmissioner, IVL, Vinnova med flera. Syftet med satsningen, som pågår i 24 månader, är att framställa en “Handbok för donation” av livsmedel och sedan sprida denna till relevanta parter.

Här kan du läsa mer om projektet och ansvariga parter.

oktober 29, 2022

Genom att vara en aktiv deltagare i Sveriges största innovationsprojekt för framtidens hållbara matsystem kommer Ätbart att lyfta matsvinnet på agendan. Därutöver kommer föreningen under projekttiden lägga extra fokus på hållbara matvanor för unga – något vi tycker är extra viktigt!

Här kan du läsa mer om Vinnova och utlysningen “Innovation för framtidens hållbara matsystem”.

oktober 29, 2022

Tillsammans med Leader drev Ätbart under sex månader ett lokalförankrat digitalseringsprojekt för att möjliggöra en nationell expansion av föreningens verksamhet Mathjälpen. Genom innovativa IT-system och digitala lösningar kan matkassar idag omfördelas mer effektivt än någonsin!

Här kan du läsa mer om Leader och deras princip “Lokalt ledd utveckling”.

oktober 29, 2022

Vi är så glada över att vara en del av projektet Resvinn! Projektets måsättning är att bygga en helhetslösning för redistribution av matsvinn, det vi på Ätbart kallar för matsvinnshandel. Resvinn projektleds av Chalmers Industriteknik och kommer att pågå under 2 år.

Här kan du läsa ett pressmeddelande från Chalmers Industriteknik.

oktober 29, 2022

Ätbarts verksamhet Mathjälpen påbörjades som ett pilotprojekt finansierat av The Rotary Foundation. Genom att utvärdera olika arbetssätt, omfördelningsmetoder och logistikupplägg lade projektet “Skaraborg mot matsvinnet” grunden för Ätbarts nuvarande verksamhet.

Här kan du läsa mer om Rotary och deras internationella verksamhet.

oktober 29, 2022

Under perioden 1/2 2020 till 30/06 2021 delfinansierar Västra Götalandsregionen föreningens arbete inom ramen för VGR:s projekt “Samhällsentreprenörskap”. Finansieringen är avsedd att stötta Ätbarts utbildningssatsning samt utdelningen av gratis matkassar baserade på matsvinn.

Här kan du läsa mer om projektet “Samhällsentreprenörskap”.

Arbeta tillsammans med oss!

Vill din organisation också minska matsvinnet genom att skapa, driva eller stötta Ätbart i projektform? Tveka inte på att kontakta oss – vi ser fram emot ett givande samarbete!

Kontakta oss