Projekt

ikon_grön_handmålad_linje

På Ätbart ser vi projekt som en möjlighet att testa och utvärdera innovativa lösningar, verksamheter och samverkansformer. Se några av våra största projektet och engagemang nedan.

oktober 29, 2022

Med avstamp i föreningens verksamhet Mathjälpen kommer Ätbart delta i ett tvärsektoriellt matsvinnsprojekt koordinerat av Sveriges Stadsmissioner. Syftet med satsningen, som kommer att pågå i 24 månader, är att framställa en “Handbok för donation” av livsmedel och sprida denna till relevanta parter.

Här kan du läsa mer om Sveriges Stadsmissioner och deras matsvinnsarbete.

loggotyp_vinnova

oktober 29, 2022

Genom att vara en aktiv deltagare i Sveriges största innovationsprojekt för framtidens hållbara matsystem kommer Ätbart att lyfta matsvinnet på agendan. Därutöver kommer föreningen under projekttiden lägga extra fokus på hållbara matvanor för unga – något vi tycker är extra viktigt!

Här kan du läsa mer om Vinnova och utlysningen “Innovation för framtidens hållbara matsystem”.

loggotyp_Leader_Östra_Skaraborg

oktober 29, 2022

Tillsammans med Leader drev Ätbart under sex månader ett lokalförankrat digitalseringsprojekt för att möjliggöra en nationell expansion av föreningens verksamhet Mathjälpen. Genom innovativa IT-system och digitala lösningar kan matkassar idag omfördelas mer effektivt än någonsin!

Här kan du läsa mer om Leader och deras princip “Lokalt ledd utveckling”.

loggotyp_projekt_resvinn

oktober 29, 2022

Vi är så glada över att vara en del av projektet Resvinn! Projektets måsättning är att bygga en helhetslösning för redistribution av matsvinn, det vi på Ätbart kallar för matsvinnshandel. Resvinn projektleds av Chalmers Industriteknik och kommer att pågå under 2 år.

Här kan du läsa ett pressmeddelande från Chalmers Industriteknik.

loggotyp_The_Rotary_Foundation

oktober 29, 2022

Ätbarts verksamhet Mathjälpen påbörjades som ett pilotprojekt finansierat av The Rotary Foundation. Genom att utvärdera olika arbetssätt, omfördelningsmetoder och logistikupplägg lade projektet “Skaraborg mot matsvinnet” grunden för Ätbarts nuvarande verksamhet.

Här kan du läsa mer om Rotary och deras internationella verksamhet.

loggotyp_Västra_Götalandsregionen

oktober 29, 2022

Under perioden 1/2 2020 till 30/06 2021 delfinansierar Västra Götalandsregionen föreningens arbete inom ramen för VGR:s projekt “Samhällsentreprenörskap”. Finansieringen är avsedd att stötta Ätbarts utbildningssatsning samt utdelningen av gratis matkassar baserade på matsvinn.

Här kan du läsa mer om projektet “Samhällsentreprenörskap”.

Januari 1, 2024

Under perioden 2024-2025 driver Ätbart projekt “MatStöd”, vilket syftar till stötta och etablera nya lokala matbanker (organisationer som omfördelar osålda livsmedel) i Sverige inom ramen för verksamheten Svenska matbanksnätverket.

Här kan du läsa mer om Kavlifonden och deras syfte.

November 30, 2023

Under perioden 2024-2027 driver Ätbart projektet “Matsvinn på schemat”, vilket syftar till att ta fram en digital plattform med läromaterial för skolelever, från förskoleklass till gymnasienivå. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Här kan du läsa mer om Matsvinn på schemat och projektets syfte.

postkodstiftelsen_swedbank_VGR_ahlen-stiftelsen

mars 1, 2023

Under perioden 2023-2024 kommer Ätbart driva Svenska matbanksnätverket för att stötta matbanker runtom i Sverige. Finansiärer inkluderar Postkodstiftelsen, Swedbank, Åhlén-stiftelsen samt Västra Götalandsregionen

Här kan du läsa mer om Svenska matbanksnätverket och projektets syfte.

loggotyp_ivl

December 15, 2022

Under 2023 kommer Ätbart stötta ett tvärsektoriellt matsvinnsprojekt som koordineras och drivs av Sveriges Stadsmissioner, IVL, Vinnova med flera. Syftet med satsningen, som pågår i 24 månader, är att framställa en “Handbok för donation” av livsmedel och sedan sprida denna till relevanta parter.

Här kan du läsa mer om projektet och ansvariga parter.

loggotyp_vinnova

november 11, 2022

Genom att vara en deltagare i Sveriges största innovationsprojekt för framtidens matsystem lyfter Ätbart matsvinnet på agendan. Därutöver kommer föreningen under projekttiden lägga extra fokus på hållbara matvanor för unga. Något vi tycker är extra viktigt!

Här kan du läsa mer om Vinnova och utlysningen “Innovation för framtidens hållbara matsystem”.

loggotyp_Leader_Östra_Skaraborg

november 20, 2021

Tillsammans med Leader driver Ätbart ett lokalförankrat digitalseringsprojekt för att möjliggöra expansion av föreningens verksamhet Mathjälpen. Mer specifikt syftar projektet till att effektivisera omfördelningen av osålda livsmedel med hjälp av digitala lösningar.

Här kan du läsa mer om Leader och deras princip “Lokalt ledd utveckling”.

loggotyp_The_Rotary_Foundation

april 4, 2021

Ätbarts verksamhet Mathjälpen påbörjades som ett pilotprojekt finansierat av The Rotary Foundation. Genom att utvärdera olika arbetssätt, omfördelningsmetoder och logistikupplägg lade projektet “Skaraborg mot matsvinnet” grunden för Ätbarts nuvarande verksamhet.

Här kan du läsa mer om Rotary och deras internationella verksamhet.

loggotyp_projekt_resvinn

maj 27, 2020

Vi är så glada över att vara en del av Resvinn! Projektets måsättning är att bygga en helhetslösning för redistribution av matsvinn, det vi på Ätbart kallar för matsvinnshandel. Resvinn projektleds av Chalmers Industriteknik och kommer att pågå under 2 år.

Här kan du läsa ett pressmeddelande från Chalmers Industriteknik.

loggotyp_Västra_Götalandsregionen

januari 1, 2020

Under perioden 1/2 2020 till 30/06 2021 delfinansierar Västra Götalandsregionen föreningens arbete inom ramen för VGR:s projekt “Samhällsentreprenörskap”. Finansieringen är avsedd att stötta Ätbarts utbildningssatsning samt utdelningen av gratis matkassar baserade på matsvinn.

Här kan du läsa mer om projektet “Samhällsentreprenörskap”.

Stötta Ätbarts arbete!

Ätbart är en allmännyttig ideell förening som drivs för att minska matsvinnet och matfattigdomen i Sverige.

För att kunna fortsätta vår arbete för en värld utan matsvinn behöver vi ditt stöd. Bli stödmedlem idag och gör skillnad för såväl klimat som människa!