logga_svenska-matbanksnätverket_av_ätbart

Genom att driva Svenska matbanksnätverket verkar Ätbart för att främja lokala, schysta och hälsosamma livsmedelsdonationer för att minska matsvinnet på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.

Vad är en matbank?

Det finns många sätt att definiera “matbank”.

Ätbart inkluderar alla organisationer som direkt eller indirekt omfördelar överskottsmat från livsmedelsaktörer till mottagare. Till exempel genom att dela ut matkassar, tillaga mat på donerade livsmedel eller sälja till rabatterade priser i sociala matbutiker.

Svenska matbanksnätverket

Svenska matbanksnätverket är ett nationellt nätverk för matbanker. Ätbart bjuder in till digitala nätverksträffar, skickar ut nyhetsbrev, samlar in nationell statistik och information, samt startar nya samarbeten mellan organisationer och matbutiker. Ett av de viktigaste uppdragen är dock att lyssna till matbankernas berättelser. Sveriges civilsamhälle bär stora delar av klimatfrågan och tar socialt ansvar för dem som lämnats utanför. Matbankerna är de främsta vittnena till det samhälle som pandemi, nedskärningar, inflation och krig lämnar i sitt kölvatten.

Varför behövs Svenska matbanksnätverket?

Idag omfördelar många aktörer i Sverige mat till människor i behov. Trots detta finns det, till skillnad från många andra länder, inget nationell nätverk för matbanker i Sverige.

Genom samverkan ser vi till att lösningar delas från norr till söder – något som i sin tur leder till ett civilsamhälle enat i kampen mot matfattigdom och matsvinn.

Nätverkets syfte

Att överskott doneras är varken en långsiktig lösning på matfattigdom eller matsvinn. I det samhälle vi lever i idag ökar dock matfattigdomen och matsvinnet är fortfarande betydande. Därför vill Ätbart främja välfungerande samarbeten mellan butiker och matbanker och stötta organisationer som räddar mat från att hamna i soptunnan för att istället hamna på en tallrik. Svenska matbanksnätverket har därför tre huvudsakliga syften:

ikon_smn_person_som_stöttar_annan_person

1) Stötta & kvalitetssäkra

Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla en matbank på lokal basis. För att möjliggöra detta erbjuder Ätbart gratis rådgivning, stöd och undersöker finansieringslösningar för ideella aktörer som driver en omfördelande verksamhet.

 

ikon_smn_personer_som_samverkar

2) Underlätta samverkan

Många matbanker har liknande utmaningar och vill gärna diskutera praktiska och etiska dilemman. Ätbart vill därför underlätta erfarenhetsutbyte mellan matbanker genom nätverksträffar, och möjliggör och stöttar även uppstart av nya butikssamarbeten.

ikon_smn_megafon

3) Synliggöra & synas

Små matbanker uppmärksammas sällan i nationella sammanhang. Ätbart samlar in och sammanställer erfarenheter, berättelser och statistik för att synliggöra och uppmärksamma politiker, forskare och myndigheter på den verklighet matbankerna möter.

Hitta en matbank

Här kan du se var det omfördelas mat! Gröna markeringar är medlemmar i Svenska matbanksnätverket.

Nationell kartläggning

Ätbart vill genom Svenska matbanksnätverket synliggöra vad som sker runtom i landet för att både minska matsvinnet och bemöta den växande matfattigdomen. Den här kartan visar en preliminär bild av var det omfördelas mat, och uppdateras kontinuerligt.

I samband med lanseringen av Svenska matbanksnätverket i början av 2023, påbörjade Ätbart en omfattande kartläggning av matbanker i Sverige. Tidigare har information om var i landet som mat omfördelas och av vilka saknats helt. Det finns med säkerhet fler där ute som vi inte känner till, alla kommuner är ännu inte undersökta. Känner du till eller driver en matbank som inte verkar finnas med på kartan?

Publikationer och media

nyhet infobroschyr

Informationsbroschyren

Ätbart har sammanställt en informationsbroschyr baserat på insamlade tips, egna erfarenheter samt gällande livsmedelsregler och lagstiftning. Broschyren riktar sig framför allt till matbanker och innehåller information och praktiska råd för att omfördela mat.

Matbanksrapporten

Av vilka och hur omfördelas mat i Sverige idag? Ätbart publicerade i april 2024 en nulägesrapport om matbanker och livsmedels-donationer. Rapporten belyser även etiska och praktiska dilemman som omfördelning av överskottsmat för med sig. English version here.

Bild på Julia och Li som presenterar Matbanksrapporten #1

Konferens 25 april 2024

Med avstamp i Matbanksrapporten #1 så arrangerade Ätbart en konferens i april 2024 med panelsamtal med matbanker, forskare och andra civilsamhälle-sorganisationer. Här finns en länk till inspelningen av konferensen.

Omslagsbild till filmen "Av medborgare för medborgare".

Kortdokumentär

Hösten 2023 blev Ätbart kontaktade av en grupp filmstudenter som ville göra en kortdokumentär om matsvinn och matbanker. Här finns en länk till deras film “Av medborgare för medborgare”.

Vill du se mer av Ätbarts artiklar och rapporter? För att läsa vad vi har publicerat se publikationer, för omnämnanden i media se vårt nyhetsarkiv.

För ideella aktörer

Driver ni en matbank eller funderar på att starta en? Välkomna att bli medlemmar i Svenska matbanksnätverket! Här kan du läsa mer om medlemskap.

Information om medlemskap

  • Medlemskap är kostnadsfritt.
  • Ni ska vara en icke-vinstdrivande organisation som verkar i enlighet med allmännyttigt syfte.
  • Vill er organisation med vår hjälp utöka samarbeten med butiker behöver ni vara registrerade som livsmedelsföretag.

Vill du veta mer om hur du blir medlem? Kontakta oss via donation@atbart.org eller kansliet.

OBS! Vi tillämpar sekretess och för aldrig individuella utsagor vidare till extern part. Vårt syfte är att skapa den trygga plattform för matbanker som ni är för era mottagare.

Upphämtning av mat från butik

Hitta nya samarbeten

Vill din matbank hämta upp mat från fler butiker?

Fyll i vårt intresseformulär så hjälper vi dig att hitta en butik som vill skänka osålda livsmedel till er verksamhet. Därutöver är vi behjälpliga i avtalsprocessen med nationella livsmedelskedjor.

Genom att skicka en intresseanmälan accepterar du Ätbarts integritetspolicy.

Stötta Ätbarts arbete!

Ätbart är en allmännyttig ideell förening som drivs för att minska matsvinnet och matfattigdomen i Sverige.

För att kunna fortsätta vår arbete för en värld utan matsvinn behöver vi ditt stöd. Bli stödmedlem idag och gör skillnad för såväl klimat som människa!