Matsvinn på schemat

ikon_grön_handmålad_linje

Matsvinn på schemat – för ungas möjlighet att minska matsvinnet!

Under tre år kommer Ätbart, tillsammans med närmare 800 elever och 40 lärare, ta fram en hemsida med ett läromaterial om matsvinn och hållbar konsumtion och produktion av livsmedel. Läromaterialet kommer utgå från Skolverkets kursplaner inom ämnen i förskoleklass, grundskola, anpassad skola och gymnasiet.

Våra målgrupper

Kommunala verksamheter

Att Sveriges regering 2016 antog Agenda 2030 innebär att arbetet för en hållbar utveckling ska genomsyra samhället. Våra utbildningar är anpassade för bl.a. elever, sektor vård och omsorg samt kökspersonal.

Näringslivet

Våra utbildningar riktar sig inte enbart till företag som arbetar med mat och livsmedel, utan kan också ses som en del av företagets generella CSR-arbete.

Organisationer och allmänheten

Ätbart anordnar utbildningar och event för organisationer, föreningar och för civilsamhället. Det kan vara allt från öppna föreläsningar för allmänheten till lekfulla events och tävlingar för barn/unga.

två_personer_som_ler_på_en_gräsmatta

Om projektet

Syfte

Matsvinn på schemat syftar till att ge unga verktyg för att minska sitt matsvinn och i förlängningen stärka deras inflytande och delaktighet i den hållbara samhällsutvecklingen. 

Mål

Målet med projektet är att utveckla en digital plattform riktad till lärare. På plattformen kommer lärare kunna hitta uppgifter som integrerar undervisning om matsvinn i skolans ämnen.

Finansiering

Matsvinn på schemat finansieras av Allmänna Arvsfonden och kommer att pågå under perioden 2024-2026.

 

Målgrupper

ikon_grön_handmålad_linje

Inom projektet planerar vi att skapa ett material som kan integreras i flera ämnen inom grund- och gymnasieskolan, från förskoleklass upp till sista året på gymnasiet och även inräknad anpassad skola:

Förskoleklass (6 år)

Fokus för förskoleklass är lek och lär. Vi vill väcka intresse hos barnen för hur maten hamnar på tallriken för att de så småningom ska kunna förstå varför vi inte ska slänga ätbar mat. I läroplanen för förskoleklass står det att undervisningen ska “[…] ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling”. Detta kan exempelvis göras utifrån de välkända orden “titta, lukta och smaka”.

Grundskola (7-16 år)

I grundskolan kan matsvinn ta plats inom flera ämnen. Det centrala innehållet i geografi och samhällskunskap kan t.ex. kopplas till frågor om olika etiska aspekter av matsvinn eller normer och förutfattade meningar kring bäst-före-datum. På kemin kan vi prata om de övergödande utsläpp som matsvinnet orsakar helt i onödan. Mer praktiska uppgifter i hur matsvinn kan undvikas i köket kan integreras i Hem- och konsumentkunskapen.

Gymnasiet (16-19 år)

Matsvinn och hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion kommer i gymnasiet vara en naturlig del av de gymnasiegemensamma ämnena, där eleverna får bygga på de kunskaper som erhållits från grundskolans material. Förutom de gymnasiegemensamma ämnena kan projektets material och matsvinnscentrerade tema också integreras på ett naturligt sätt i mer yrkesspecifik utbildning som Restaurang och livsmedel.

Anpassad skola

Vi vill även i anpassad skola lyfta in frågor om matsvinn på schemat med målet att ge eleverna värdefull kunskap, teoretisk såväl som praktisk.

Genom matsvinnsfrågan ser vi en möjlighet att ge eleverna makt över sin egen vardag samtidigt som de får en chans att bli en del av samhällets hållbara omställning.

Var med och påverka!

Är du fortsatt nyfiken på Matsvinn på schemat och vill följa projektet och vårt arbete i skolvärlden?

Anmäl dig eller din organisation till vår intressegrupp! Genom att delta i intressegruppen får du möjlighet att följa projektet samtidigt som du har möjlighet att ge löpande input och feedback till projektgruppen.

Har du andra tips, tankar eller idéer eller vill komma i kontakt med projektgruppen?

Kontakta ansvarig projektledare, Lotta Sellmann Jansson, här!

Genomförande

ikon_grön_handmålad_linje

För att säkerställa att materialet upplevs engagerande och givande för eleverna och samtidigt är enkelt att använda för lärarna kommer materialet tas fram tillsammans med tio pilotskolor som är spridda runt om i landet:

Stötta Ätbarts arbete!

Ätbart är en allmännyttig ideell förening som drivs för att minska matsvinnet och matfattigdomen i Sverige.

För att kunna fortsätta vår arbete för en värld utan matsvinn behöver vi ditt stöd. Bli stödmedlem idag och gör skillnad för såväl klimat som människa!