Matbanksrapporten #1

ikon_grön_handmålad_linje

Om matbanksrapporten

Matbanksrapporten #1 är den första nationella sammanställningen över matbanker i Sverige och hur donerad överskottsmat omfördelas. Rapporten belyser även etiska och praktiska dilemman som uppstår hos matbanker som både agerar för att lindra den ökande matfattigdomen, och samtidigt bistå med att minska matsvinnet och resursslöseriet genom omfördela donerade överskottslivsmedel.

Sammanfattning

Rapporten Matbanksrapporten #1 – av vilka och hur omfördelas överskottsmat i Sverige? går igenom på vilka olika sätt mat omfördelas och förtydligar vad en matbank i den svenska kontexten är. Den innehåller intervjuer med representanter för organisationer som omfördelar mat på de fyra vanligaste sätten; genom matkassar, servering, solidariskt kylskåp eller sociala matbutiker. Utvecklingen av donationer och omfördelning av överskottsmat undersöks genom att identifiera händelser i samhället, till exempel det ökade intresset att minska matsvinn parallellt med ökade ekonomiska klyftor, som har påverkat den kraftiga ökningen av matbanker de senaste 10 åren.

Den nationella kartläggningen av matbanker visar att det finns minst 220 lokala omfördelande verksamheter från Boden till Trelleborg. Tillsammans med Sveriges Stadsmissioner har Ätbart tagit fram en ny uppskattning som visar att ca 9500 ton överskottsmat, som annars skulle blivit matsvinn, doneras årligen. Baserat på över hundra kvalitativa intervjuer, nätverksträffar och andra samtal gör rapporten även en ansats att sammanfatta de etiska dilemman som matbanker ställs inför. Rapporten belyser de problemområden som uppstår i skärningen mellan civilsamhällets och offentlighetens ansvar för människor i utsatthet, samt i skärningen mellan livsmedelsföretagens och civilsamhällets intresse för matsvinnsfrågan. Med grund i samtida forskning i Sverige och Finland lyfter rapporten även kritik mot att donationer skulle vara en win-win-lösning på att både att minska matsvinnet och matfattigdomen.

Stötta Ätbarts arbete!

Ätbart är en allmännyttig ideell förening som drivs för att minska matsvinnet och matfattigdomen i Sverige.

För att kunna fortsätta vår arbete för en värld utan matsvinn behöver vi ditt stöd. Bli stödmedlem idag och gör skillnad för såväl klimat som människa!