Den ideella föreningen Ätbart kommer vid årsskiftet dra igång sitt största projekt hittills. Tre år, tio pilotskolor och ett mål: Att öka ungas kunskap om matens och matsvinnets påverkan på vår planet. 

Med projektet Matsvinn på schemat vill Ätbart ge unga verktyg och kunskap för att minska sitt matsvinn och stärka tilltron till sin förmåga att bidra till en hållbar framtid. Projektet, som finansieras av Allmänna Arvsfonden, syftar till att ta fram en digital plattform med läromaterial för skolelever, från förskoleklass till gymnasienivå.

Delaktiga i projektet är 10 pilotskolor som ställer upp med engagerade elever och lärare för att utveckla och testa läromaterialet. Förutom storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö finns även skolor från bland annat Vellinge och Västervik representerade. 

Utöver pilotskolorna kommer det även finnas en intressegrupp för alla som vill följa projektet och ha möjlighet att ge input och feedback längst med vägen.

För frågor eller för att gå med i intressegruppen kontakta tillträdande projektledare via lotta.jansson@atbart.org eller 072-092 26 00.

Barn med morot