Tidningen Landets Fria rapporterar om Ätbarts och projektet Svenska Matbanksnätverkets konferens och släppet av rapporten “Matbanksrapporten #1”, där Li Kristjansdottir, projektledare för Svenska matbanksnätverket, också intervjuas.

I artikeln “Räddat matsvinn ingen lösning på matfattigdom” belyses den komplexa problematiken kring matsvinn och hur det ensamt inte kan lösa matfattigdom. Vi uppmanas att se bortom enkla lösningar och istället arbeta mot strukturella förändringar för att adressera detta samhällsproblem på ett mer hållbart sätt.

I den tillhörande intervjun “Ätbart: Vi måste jobba på två fronter samtidigt” delar Li Kristjansdottir insikter om vikten av att bekämpa både matsvinn och matfattigdom samtidigt. Genom att rädda överskottsmat och samtidigt hantera de underliggande orsakerna till matfattigdom kan vi skapa en mer rättvis och hållbar livsmedelsförsörjning.

Läs hela artikeln och intervjun på Landets Frias webbplats.

Länkar till artikel och intervju:

Bild på Li Kristjansdottir