Ätbart En värld utan matsvinn

Föreningsinformation

Den allmännyttiga ideella föreningen Ätbart startades hösten 2019 med visionen av att minska Sveriges matsvinn med 50 % innan 2030. Sedan dess har föreningen vuxit och tagit fram en ny vision för år 2021 och framåt. Se denna här: Mål och vision

Styrelsen

Föreningen styrs av årsmötet som i sin tur väljer en styrelse för nästkommande verksamhetsår.

Idag består styrelsen av följande roller och personer:

Vill du också vara med och driva föreningens arbete framåt? Alla volontärer som bidrar aktivt till Ätbarts arbete är medlemmar i föreningen och får därav rösträtt på årsmötet. För att anmäla dig som volontär, gå in på Volontärbyrån och skicka in en ansökan så återkommer vi inom kort!

Ekonomi

Transparens och ansvar är viktiga grundpelare för Ätbarts verksamheter och ekonomi. Därför kan du alltid läsa vår senaste årsredovisning, verksamhetsberättelse samt övrig relevant information i vårt dokumentarkiv.

Ätbarts verksamheter finansieras av medel från ett antal olika källor:

  • Under Ätbarts första verksamhetsår bestod finansieringen huvudsakligen av projektmedel från Västra Götalandsregionen. Ätbart har även fått finansiering från ett antal stiftelser, föreningar och i form av stipendier.

  • En annan viktig del av Ätbarts finansiering är sponsring från olika företag (se dessa här) som bidrar med medel, material eller rabatter.

  • Ätbart har hittills fått in en mindre andel av sin finansiering från privata donationer. Om denna finansiering utökas kommer detta redovisas för att synliggöra hur pengarna används i verksamheten.

  • Slutligen finansieras Mathjälpen genom att mottagarna betalar en självkostnadsavgift. Samma gäller för utbildningar och föreläsningar, som också är självförsörjande och utan vinstsyfte.

Vill du veta mer om hur vi finansierar föreningens olika verksamheter, tveka inte på att kontakta oss så återkommer vi mer än gärna.

Dokument

I dokumentarkivet hittar du föreningens stadgar, årsrapporter, redovisningar, policydokument och mycket mer. Vi uppdaterar arkivet löpande.