Ätbart släpper en informationsbroschyr kring omfördelning av butiksöverskott till Sveriges nuvarande och framtida matbanker!

I broschyren hittar du bland annat information om:

  • Hur du startar & driver en matbank
  • Hur du finansierar din matbank
  • Livsmedelssäkerhet
  • Volontärer & arbetsmiljö

…och mycket mer!

Vi är så glada över alla kreativa maträddande aktiviteter som pågår över hela landet. Nu har Ätbart samlat deras bästa råd för att sprida goda exempel. Sugen på att använda den i verksamheten? Kontakta projektledare Li.kristjansdottir@atbart.org så skickar vi en upplaga! Den finns även att tillgå i uppdelat format via Ätbarts digitala resursbilbliotek för matbanker. 

Läs mer om Ätbarts verksamhet Svenska matbanksnätverket här.

nyhet infobroschyr