Idag släpper Ätbart Matbanksrapporten! Vilka är organisationerna som delar ut livsmedelsöverskott? Hur har utvecklingen kring matdonationer sett ut i Sverige? Vilka grupper söker matstöd och varför? Allt detta och mycket mer går att läsa om i Matbanksrapporten. Den ger en rikstäckande bild av omfördelning av mat och duckar inte för att ta i de svåra frågorna kring etik, politik och eventuella framtidsscenarier. Innehållet baseras på över hundra intervjuer med civilsamhällesorganisationer, forskning och myndighetsdokument. Materialet har samlats in under det drygt årslånga projektet “Svenska matbanksnätverket” som finansierats i huvudsak av Postkodsstiftelsen.

Du kan läsa eller ladda ner rapporten här.

Sammanfattning av rapporten

Rapporten Matbanksrapporten #1 – av vilka och hur omfördelas överskottsmat i Sverige? går igenom på vilka olika sätt mat omfördelas och förtydligar vad en matbank i den svenska kontexten är. Den innehåller intervjuer med representanter för organisationer som omfördelar mat på de fyra vanligaste sätten; genom matkassar, servering, solidariskt kylskåp eller sociala matbutiker. Utvecklingen av donationer och omfördelning av överskottsmat undersöks genom att identifiera händelser i samhället, till exempel det ökade intresset att minska matsvinn parallellt med ökade ekonomiska klyftor, som har påverkat den kraftiga ökningen av matbanker de senaste 10 åren.

Den nationella kartläggningen av matbanker visar att det finns minst 220 lokala omfördelande verksamheter från Boden till Trelleborg. Tillsammans med Sveriges Stadsmissioner har Ätbart tagit fram en ny uppskattning som visar att ca 9500 ton överskottsmat, som annars skulle blivit matsvinn, doneras årligen. Baserat på över hundra kvalitativa intervjuer, nätverksträffar och andra samtal gör rapporten även en ansats att sammanfatta de etiska dilemman som matbanker ställs inför. Rapporten belyser de problemområden som uppstår i skärningen mellan civilsamhällets och offentlighetens ansvar för människor i utsatthet, samt i skärningen mellan livsmedelsföretagens och civilsamhällets intresse för matsvinnsfrågan. Med grund i samtida forskning i Sverige och Finland lyfter rapporten även kritik mot att donationer skulle vara en win-win-lösning på att både att minska matsvinnet och matfattigdomen.

Omslag Matbanksrapporten #1