Nu händer det! Efter ett halvår av förberedelser är vi stolta över att presentera Ätbarts nya satsning: Svenska matbanksnätverket! 

I Sverige finns ingen enhetlig lösning för omfördelning av livsmedel till människor i behov. Istället jobbar ideella föreningar i hela landet med att omfördela livsmedel utan stöd och ett gemensamt forum för kunskapsdelning. 

Med detta som bakgrund kommer Svenska matbanksnätverket samla föreningar som vill och/eller redan idag omfördelar livsmedel i ett nationellt nätverk som erbjuder rådgivning, verktyg, årliga träffar samt andra typer av stöd.

Och det bästa av allt? Det kostar inget för föreningar att bli medlemmar i nätverket och ta del av stödet som erbjuds! Istället finansieras satsningen av ett antal aktörer som presenteras den 1:a april tillsammans med Ätbarts nya projektledare.

Vill du veta mer om Svenska matbanksnätverket? Tryck här!

logga_svenska-matbanksnätverket_av_Ätbart