Svenska matbanksnätverket är ett nätverk som erbjuder gratis stöd och rådgivning till ideella aktörer som vill omfördela osålda livsmedel till människor i behov. Mer specifikt hjälper nätverket matbanker i hela Sverige med avtalsskrivning, mallar, rådgivning, IT-verktyg och andra specialanpassade stöd – helt utan kostnad!

Svenska matbanksnätverket är ett nätverk som erbjuder gratis stöd och rådgivning till ideella aktörer som vill omfördela osålda livsmedel till människor i behov. Mer specifikt hjälper nätverket matbanker i hela Sverige med avtalsskrivning, mallar, rådgivning, IT-verktyg och andra specialanpassade stöd – helt utan kostnad!

mathjälpen_icon_truck

Hur funkar det?

Ideella aktörer som vill omfördela livsmedel kan gratis bli medlemmar i Svenska matbanksnätverket.

Därefter erbjuds kostnadsfri rådgivning, specialanpassade stöd och tillgång till nätverkets alldeles egna webbportal.

mathjälpen_icon_money

Hur finansieras nätverket?

Svenska matbanksnätverket finansieras idag av ett antal projektfinansiärer (dessa offentliggörs 1:a april) och Ätbarts egna medel.

Det finns dock möjlighet för allmänheten och företag att bidra till verksamhetens långsiktiga finansiering genom att ge en gåva. 

mathjälpen_icon_people

Hur bli man medlem?

Representerar du en ideell förening, eller annan aktör, som vill och/eller redan omfördelar livsmedel till människor i behov? Då har du kommit rätt!

Du blir enklast medlem genom att skicka ett mejl till kontakt@atbart.org eller göra en intresseanmälan längst ner på sidan!

mathjälpen_icon_truck

Hur funkar det?

Ideella aktörer som vill omfördela livsmedel kan gratis bli medlemmar i Svenska matbanksnätverket.

Därefter erbjuds kostnadsfri rådgivning, specialanpassade stöd och tillgång till nätverkets alldeles egna webbportal.

mathjälpen_icon_money

Hur finansieras nätverket?

Svenska matbanksnätverket finansieras idag av ett antal projektfinansiärer (dessa offentliggörs 1:a april) och Ätbarts egna medel.

Det finns dock möjlighet för allmänheten och företag att bidra till verksamhetens långsiktiga finansiering genom att ge en gåva.

mathjälpen_icon_people

Hur bli man medlem i Svenska matbanksnätverket?

Representerar du en ideell förening, eller annan aktör, som vill och/eller redan omfördelar livsmedel till människor i behov? Då har du kommit rätt!

Du blir enklast medlem genom att skicka ett mejl till kontakt@atbart.org eller göra en intresseanmälan längst ner på sidan!

mathjälpen_icon_truck

Hur funkar det?

Ideella aktörer som vill omfördela livsmedel kan gratis bli medlemmar i Svenska matbanksnätverket.

Därefter erbjuds kostnadsfri rådgivning, specialanpassade stöd och tillgång till nätverkets alldeles egna webbportal.

mathjälpen_icon_money

Hur finansieras nätverket?

Svenska matbanksnätverket finansieras idag av ett antal projektfinansiärer (dessa offentliggörs 1:a april) och Ätbarts egna medel.

Det finns dock möjlighet för allmänheten och företag att bidra till verksamhetens långsiktiga finansiering genom att ge en gåva. 

mathjälpen_icon_people

Hur bli man medlem?

Representerar du en ideell förening, eller annan aktör, som vill och/eller redan omfördelar livsmedel till människor i behov? Då har du kommit rätt!

Du blir enklast medlem genom att skicka ett mejl till kontakt@atbart.org eller göra en intresseanmälan längst ner på sidan!

mathjälpen_amar_up

Varför behövs Svenska matbanksnätverket?

Idag omfördelar många aktörer i Sverige livsmedel till människor i behov. Trots detta finns det, till skillnad från många andra länder, inget nationellt nätverk för dessa verksamheter. Med det sagt tycker vi på Ätbart att det dags att skapa ett svenskt matbanksnätverk och därigenom främja cirkularitet och minskad matfattigdom i hela landet.

Läs mer om ätbart här
mathjälpen_amar_up

Varför behövs Svenska matbanksnätverket?

Idag omfördelar många aktörer i Sverige livsmedel till människor i behov. Trots detta finns det, till skillnad från många andra länder, inget nationellt nätverk för dessa verksamheter. Med det sagt tycker vi på Ätbart att det dags att skapa ett svenskt matbanksnätverk och därigenom främja cirkularitet och minskad matfattigdom i hela landet.

läs mer om Ätbart här
mathjälpen_amar_up

Varför behövs Svenska matbanksnätverket?

Idag omfördelar många aktörer i Sverige livsmedel till människor i behov. Trots detta finns det, till skillnad från många andra länder, inget nationellt nätverk för dessa verksamheter. Med det sagt tycker vi på Ätbart att det dags att skapa ett svenskt matbanksnätverk och därigenom främja cirkularitet och minskad matfattigdom i hela landet.

Läs mer om Ätbart här
mathjälpen-upphämtning_mickael

Medlemskriterier

Ideella aktörer som vill eller redan idag omfördelar livsmedel till människor i behov bli medlemmar i Svenska matbanksnätverket. Medlemskapet är gratis, ändock förväntas nätverkets medlemmar leva upp till vissa grundkrav. Bland annat att ni:

 • Är icke-vinstdrivande och/eller verkar i enlighet med ett allmännyttigt syfte
 • Följer rådande livsmedelslagstiftning i er omfördelande verksamhet
 • Jobbar aktivt för att omfördela livsmedel till människor i utsatta situationer

Uppnår ni inte kraven? Skicka in en intresseanmälan ändå! Nätverkets syfte är trots allt att hjälpa ideella aktörer omfördela livsmedel och därigenom uppnå ovanstående kriterier.

Varför bli medlem?

Det finns många anledningar till varför ideella aktörer som omfördelar livsmedel bör bli medlemmar i Svenska matbanksnätverket. Några av dessa är:

 • Genom nätverkets webbportal får ni tillgång till IT-verktyg, avtalsmallar, lagstöd, arbetsmetoder samt annan dokumentation som behövs vid omfördelning av livsmedel till människor i behov,
 • Ni kan boka kostnadsfri rådgivning och/eller verksamhetsbesök och därigenom få hjälp med att utveckla och förbättra er verksamhet.
 • Ni får delta på nationella medlemsträffar och därigenom nätverka med andra matbanker och utbyta erfarenheter, kunskap och kontakter.
mathjälpen-upphämtning_mickael

Medlemskriterier

Ideella aktörer som vill eller redan idag omfördelar livsmedel till människor i behov bli medlemmar i Svenska matbanksnätverket. Medlemskapet är gratis, ändock förväntas nätverkets medlemmar leva upp till vissa grundkrav. Bland annat att ni:

 • Är icke-vinstdrivande och/eller verkar i enlighet med ett allmännyttigt syfte
 • Följer rådande livsmedelslagstiftning i er omfördelande verksamhet
 • Jobbar aktivt för att omfördela livsmedel till människor i utsatta situationer

Uppnår ni inte kraven? Skicka in en intresseanmälan ändå! Nätverkets syfte är trots allt att hjälpa ideella aktörer omfördela livsmedel och därigenom uppnå ovanstående kriterier.

Varför bli medlem?

Det finns många anledningar till varför ideella aktörer som omfördelar livsmedel bör bli medlemmar i Svenska matbanksnätverket. Några av dessa är:

 • Genom nätverkets webbportal får ni tillgång till IT-verktyg, avtalsmallar, lagstöd, arbetsmetoder samt annan dokumentation som behövs vid omfördelning av livsmedel till människor i behov,
 • Ni kan boka kostnadsfri rådgivning och/eller verksamhetsbesök och därigenom få hjälp med att utveckla och förbättra er verksamhet.
 • Ni får delta på nationella medlemsträffar och därigenom nätverka med andra matbanker och utbyta erfarenheter, kunskap och kontakter.
mathjälpen-upphämtning_mickael

Medlemskriterier

Ideella aktörer som vill eller redan idag omfördelar livsmedel till människor i behov bli medlemmar i Svenska matbanksnätverket. Medlemskapet är gratis, ändock förväntas nätverkets medlemmar leva upp till vissa grundkrav. Bland annat att ni:

 • Är icke-vinstdrivande och/eller verkar i enlighet med ett allmännyttigt syfte
 • Följer rådande livsmedelslagstiftning i er omfördelande verksamhet
 • Jobbar aktivt för att omfördela livsmedel till människor i utsatta situationer

Uppnår ni inte kraven? Skicka in en intresseanmälan ändå! Nätverkets syfte är trots allt att hjälpa ideella aktörer omfördela livsmedel och därigenom uppnå ovanstående kriterier.

Varför bli medlem?

Det finns många anledningar till varför ideella aktörer som omfördelar livsmedel bör bli medlemmar i Svenska matbanksnätverket. Några av dessa är:

 • Genom nätverkets webbportal får ni tillgång till IT-verktyg, avtalsmallar, lagstöd, arbetsmetoder samt annan dokumentation som behövs vid omfördelning av livsmedel till människor i behov,
 • Ni kan boka kostnadsfri rådgivning och/eller verksamhetsbesök och därigenom få hjälp med att utveckla och förbättra er verksamhet.
 • Ni får delta på nationella medlemsträffar och därigenom nätverka med andra matbanker och utbyta erfarenheter, kunskap och kontakter.

Registrera intresse för medlemskap

Du blir medlem genom att skicka in en intresseanmälan nedan och därefter skriva på ett medlemsavtal. Innan dess kommer en representant från Svenska matbanksnätverket kontakta er för svara på eventuella frågor samt säkerställa att ni kvalificerar för medlemskap.

Registrera intresse för medlemskap

Du blir medlem genom att skicka in en intresseanmälan nedan och därefter skriva på ett medlemsavtal. Innan dess kommer en representant från Svenska matbanksnätverket kontakta er för svara på eventuella frågor samt säkerställa att ni kvalificerar för medlemskap.

Registrera intresse för medlemskap

Du blir medlem genom att skicka in en intresseanmälan nedan och skriva på ett medlemsavtal. Innan dess kommer en representant från Svenska matbanksnätverket kontakta er för svara på eventuella frågor samt säkerställa att ni kvalificerar för medlemskap.