Ätbart En värld utan matsvinn

Utbildning

Ett av de kanske viktigaste målen för Ätbart är att minska matsvinnet som uppstår hos privatpersoner. Till skillnad från Mathjälpen är detta ingenting som kan göras på kort sikt – utan det enda som kan förändra människors beteendemönster är långsiktigt, formativt arbete.

Varför föreläser vi om matsvinn?

Att fullt ätbar mat slängs har såväl klimatmässiga som ekonomiska konsekvenser. 3 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp orsakas av mat som vi inte äter. Tre procent kanske inte låter mycket men matsvinnets årliga utsläpp motsvarar utsläppen från cirka 200 000 bilar. Och mängden vatten det krävs för att producera det globala matsvinnet är högre än det land som har högst vattenkonsumtion i världen.

Matsvinnsfrågan handlar dock om så mycket mer än bara miljö och ekonomi. Matens resa i samhället visar på att ingen, varken samhälle eller människa, är en ö. Vi är alla sammanlänkade och har ett ansvar. Att prata om matsvinnet och våra beteendemönster kopplade till detta handlar därför om att prata om hur vi förstår världen - något som i sin tur får reell nytta på en arbetsplats såväl som i en skola.

Vilka målgrupper riktar vi oss till?

Elever

Vi vet att de beteenden man formar i unga år ofta förblir. Därför ser vi skolan och elever som en utav våra viktigaste målgrupper.

Allmänheten

Hela samhället måste engageras i matsvinnsfrågan. Därför föreläser vi för studieförbund, bostadsrättsföreningar och på olika events.

Företag och föreningar

Näringslivet samlar människor bakom gemensamma mål, därav är det extra viktigt för aktörer att vara medvetna om matsvinnsproblematiken och dess lösning!

Varför fokusera på privathushållen?

Hushållen står för ca 75 %, eller 938 000 ton, av allt matavfall som produceras i Sverige varje år. Vid plockanalyser har man sett att 20 % av det utsorterade matavfallet (kompost/rötning) och att 40 % av det blandade restavfallet (soppåsen) är ätbar mat, det vill säga matsvinn. 

Under 2016 utgjorde det utsorterade matavfallet 40 % av hushållsavfallet, medan det blandade restavfallet stod för 60 %. Är du bra på huvudräkning har du precis räknat ut att det är 300 160 ton matsvinn. Det motsvarar årsförbrukningen av mat för 1 500 800 vuxna individer. Det är, av så många anledningar, inte hållbart.

Våra utbildningspaket

Företräder du en skola, livsmedelsaktör, bostadsrättsförening eller annan organisation och vill boka en föreläsning eller workshop? Då har du kommit helt rätt.

I nuläget erbjuder vi: 

*För kommunala verksamheter, events och större arrangemang erbjuds andra priser och utbildningspaket. Tveka inte på att kontakta oss så hörs vi snart!