mathjälpen logotyp

Mathjälpen är en icke-vinstdrivande verksamhet som startades av Ätbart år 2020. Verksamheten vill vara ett alternativ till den traditionella avfallslösningen genom att omfördela osålda livsmedel från livsmedelsaktörer till välgörenhetsorganisationer.

mathjälpen logotyp

Mathjälpen är en icke-vinstdrivande verksamhet som startades av Ätbart år 2020. Verksamheten vill vara ett alternativ till den traditionella avfallslösningen genom att omfördela osålda livsmedel från livsmedelsaktörer till välgörenhetsorganisationer.

mathjälpen_icon_truck

Hur funkar det?

Den praktiska verksamheten går ut på att Mathjälpen hämtar matsvinn från livsmedelsaktörer och levererar detta till välgörenhetsorganisationer som delar ut matkassar till människor i behov.

Mathjälpen står även för registreringen och administrationen av mottagare och volontärer, vilket sedan kommuniceras ut till alla välgörenhetsorganisationer.

mathjälpen_icon_money

Hur finansieras det?

Mathjälpen finansieras av en självkostnadsavgift som tas från såväl livsmedelsaktörer som mottagaren av matkassar. Det kostar i nuläget 300kr/månad för den som hämtar matkassar hos oss.

Detta gör att Mathjälpens verksamhet är självförsörjande samtidigt som ansvar och värdighet ges till mottagaren.

mathjälpen_icon_people

Vill du hjälpa till?

Det finns många sätt att bidra till Mathjälpens verksamhet. Du kan exempelvis volontera via en av våra anslutna välgörenhetsorganisationer.

Du kan även engagera dig i kärnverksamheten och därigenom utveckla framtidens logistiksystem.

Oavsett vad finns alla lediga roller på Volontärbyråns hemsida.

mathjälpen_icon_truck

Hur funkar det?

Den praktiska verksamheten går ut på att Mathjälpen hämtar matsvinn från livsmedelsaktörer och levererar detta till välgörenhetsorganisationer som delar ut matkassar till människor i behov.

Mathjälpen står även för registreringen och administrationen av mottagare och volontärer, vilket sedan kommuniceras ut till alla välgörenhetsorganisationer.

mathjälpen_icon_money

Hur finansieras det?

Mathjälpen finansieras av en självkostnadsavgift som tas från såväl livsmedelsaktörer som mottagaren av matkassar. Det kostar i nuläget 300kr/månad för den som hämtar matkassar hos oss.

Detta gör att Mathjälpens verksamhet är självförsörjande samtidigt som ansvar och värdighet ges till mottagaren.

mathjälpen_icon_people

Vill du hjälpa till?

Det finns många sätt att bidra till Mathjälpens verksamhet. Du kan exempelvis volontera via en av våra anslutna välgörenhetsorganisationer.

Du kan även engagera dig i kärnverksamheten och därigenom utveckla framtidens logistiksystem.

Oavsett vad finns alla lediga roller på Volontärbyråns hemsida.

mathjälpen_icon_truck

Hur funkar det?

Den praktiska verksamheten går ut på att Mathjälpen hämtar matsvinn från livsmedelsaktörer och levererar detta till välgörenhetsorganisationer som delar ut matkassar till människor i behov.

Mathjälpen står även för registreringen och administrationen av mottagare och volontärer, vilket sedan kommuniceras ut till alla välgörenhetsorganisationer.

mathjälpen_icon_money

Hur finansieras det?

Mathjälpen finansieras av en självkostnadsavgift som tas från såväl livsmedelsaktörer som mottagaren av matkassar. Det kostar i nuläget 300kr/månad för den som hämtar matkassar hos oss.

Detta gör att Mathjälpens verksamhet är självförsörjande samtidigt som ansvar och värdighet ges till mottagaren.

mathjälpen_icon_people

Vill du hjälpa till?

Det finns många sätt att bidra till Mathjälpens verksamhet. Du kan exempelvis volontera via en av våra anslutna välgörenhetsorganisationer.

Du kan även engagera dig i kärnverksamheten och därigenom utveckla framtidens logistiksystem.

Oavsett vad finns alla lediga roller på Volontärbyråns hemsida.

mathjälpen_amar_up

Matsvinn? För oss är valet enkelt!

Vi brukar säga att “Vi jobbar för att inte finnas”, för helst ska ingen mat slängas, och inga människor vara i behov. Dock insåg vi behovet för en kortsiktig lösning samtidigt som Ätbart jobbar med att förebygga svinnet på lång sikt.

Mathjälpen omstruktureras – läs mer här!
mathjälpen_amar_up

Matsvinn? För oss är valet enkelt!

Vi brukar säga att “Vi jobbar för att inte finnas”, för helst ska ingen mat slängas, och inga människor vara i behov. Dock insåg vi behovet för en kortsiktig lösning samtidigt som Ätbart jobbar med att förebygga svinnet på lång sikt.

Mathjälpen omstruktureras – läs mer här!
mathjälpen_amar_up

Matsvinn? För oss är valet enkelt!

Vi brukar säga att “Vi jobbar för att inte finnas”, för helst ska ingen mat slängas, och inga människor vara i behov. Dock insåg vi behovet för en kortsiktig lösning samtidigt som Ätbart jobbar med att förebygga svinnet på lång sikt.

Mathjälpen omstruktureras – läs mer här!
mathjälpen-upphämtning_mickael

Ansök om matkassar

På Mathjälpen omfördelar vi matsvinn från livsmedelsaktörer till människor i behov. Detta ser på kort sikt till att det matsvinn som idag uppstår i livsmedelskedjan äts upp istället för att bli avfall, samtidigt som maten kommer de mest ekonomiskt utsatta hushållen till godo.

 1. En individ ansöker om stöd nedan

 2. Vi gör en socioekonomisk bedömning med hänsyn till både inkomst och levnadssituation

 3. Vid godkännande tas en självkostnadsavgift på 500 kr för tre månader och individen får hämta matkassar varje vecka

 • Om du lever på garantiersättning, Migrationsverkets dagersättning, försörjningsstöd eller etableringsersättning är du automatiskt kvalificerad för upphämtning av matkassar.
 • Om du lever på sjukersättning, A-kassa, sjukpenning, pension, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, har löneutmätning eller lön måste din inkomst vara mindre än 13024 kr/månad efter skatt för att du ska kvalificera för upphämtning av matkassar.

Upphämtning av matsvinn

Om din verksamhet befinner sig inom Mathjälpens område kan vi hämta ert matsvinn inom 24 timmar – helt utan kostnad. Vi garanterar att hålla kyl-och fryskedjan och att maten alltid går till människor i socioekonomiskt utsatta hushåll.

Hör av er till oss så återkommer vi med förslag på tid för upphämtning, vi kommer även att behöva information kring mängden livsmedel, utgångsdatum samt en eventuell frys-och kylkedja. Därefter transporterar vi livsmedlen till välgörenhetsorganisationer som i sin tur delar ut matkassar till behövande.

Vi kan inte kan ta emot:

  • Livsmedel från privatpersoner

  • Cateringmat

  • Oförpackad mat (med ett fåtal undantag)

Anledningen till detta är då vi måste kunna spåra alla livsmedel, ej får dela ut mat som har stått framme, samt att kyl-och fryskedjan måste kunna garanteras.

mathjälpen-upphämtning_mickael

Ansök om matkassar

På Mathjälpen omfördelar vi matsvinn från livsmedelsaktörer till människor i behov. Detta ser på kort sikt till att det matsvinn som idag uppstår i livsmedelskedjan äts upp istället för att bli avfall, samtidigt som maten kommer de mest ekonomiskt utsatta hushållen till godo.

 1. En individ ansöker om stöd nedan

 2. Vi gör en socioekonomisk bedömning med hänsyn till både inkomst och levnadssituation

 3. Vid godkännande tas en självkostnadsavgift på 500 kr för tre månader och individen får hämta matkassar varje vecka

 • Om du lever på garantiersättning, Migrationsverkets dagersättning, försörjningsstöd eller etableringsersättning är du automatiskt kvalificerad för upphämtning av matkassar.
 • Om du lever på sjukersättning, A-kassa, sjukpenning, pension, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, har löneutmätning eller lön måste din inkomst vara mindre än 13024 kr/månad efter skatt för att du ska kvalificera för upphämtning av matkassar.

Upphämtning av matsvinn

Om din verksamhet befinner sig inom Mathjälpens område kan vi hämta ert matsvinn inom 24 timmar – helt utan kostnad. Vi garanterar att hålla kyl-och fryskedjan och att maten alltid går till människor i socioekonomiskt utsatta hushåll.

Hör av er till oss så återkommer vi med förslag på tid för upphämtning, vi kommer även att behöva information kring mängden livsmedel, utgångsdatum samt en eventuell frys-och kylkedja. Därefter transporterar vi livsmedlen till välgörenhetsorganisationer som i sin tur delar ut matkassar till behövande.

Vi kan inte kan ta emot:

  • Livsmedel från privatpersoner

  • Cateringmat

  • Oförpackad mat (med ett fåtal undantag)

Anledningen till detta är då vi måste kunna spåra alla livsmedel, ej får dela ut mat som har stått framme, samt att kyl-och fryskedjan måste kunna garanteras.

mathjälpen-upphämtning_mickael

Ansök om matkassar

På Mathjälpen omfördelar vi matsvinn från livsmedelsaktörer till människor i behov. Detta ser på kort sikt till att det matsvinn som idag uppstår i livsmedelskedjan äts upp istället för att bli avfall, samtidigt som maten kommer de mest ekonomiskt utsatta hushållen till godo.

 1. En individ ansöker om stöd nedan

 2. Vi gör en socioekonomisk bedömning med hänsyn till både inkomst och levnadssituation

 3. Vid godkännande tas en självkostnadsavgift på 500 kr för tre månader och individen får hämta matkassar varje vecka

 • Om du lever på garantiersättning, Migrationsverkets dagersättning, försörjningsstöd eller etableringsersättning är du automatiskt kvalificerad för upphämtning av matkassar.
 • Om du lever på sjukersättning, A-kassa, sjukpenning, pension, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, har löneutmätning eller lön måste din inkomst vara mindre än 13024 kr/månad efter skatt för att du ska kvalificera för upphämtning av matkassar.

Upphämtning av matsvinn

Om din verksamhet befinner sig inom Mathjälpens område kan vi hämta ert matsvinn inom 24 timmar – helt utan kostnad. Vi garanterar att hålla kyl-och fryskedjan och att maten alltid går till människor i socioekonomiskt utsatta hushåll.

Hör av er till oss så återkommer vi med förslag på tid för upphämtning, vi kommer även att behöva information kring mängden livsmedel, utgångsdatum samt en eventuell frys-och kylkedja. Därefter transporterar vi livsmedlen till välgörenhetsorganisationer som i sin tur delar ut matkassar till behövande.

Vi kan inte kan ta emot:

  • Livsmedel från privatpersoner

  • Cateringmat

  • Oförpackad mat (med ett fåtal undantag)

Anledningen till detta är då vi måste kunna spåra alla livsmedel, ej får dela ut mat som har stått framme, samt att kyl-och fryskedjan måste kunna garanteras.

mmathjälpen upphämtning mickael

Livsmedelsaktörer

Mathjälpen samarbetar med livsmedelsaktörer i alla delar av livsmedelskedjan. Gemensamt för dem alla är dock ett brinnande engagemang för hållbarhet, samhällsfrågor och att minska matsvinnet!

Tillsammans jobbar vi för att minska Sveriges matsvinn med 50% innan år 2030!

Ideella aktörer

Våra partnerorganisationer är en stor del av Mathjälpens verksamhet. Tillsammans ansvarar dem för att dela ut matkassar till människor som befinner sig i socioekonomiskt utsatta situationer. Ett stort tack för ert fantastiska engagemang!

Mathjälpen omstruktureras – läs mer här!
mmathjälpen upphämtning mickael

Livsmedelsaktörer

Mathjälpen samarbetar med livsmedelsaktörer i alla delar av livsmedelskedjan. Gemensamt för dem alla är dock ett brinnande engagemang för hållbarhet, samhällsfrågor och att minska matsvinnet!

Tillsammans jobbar vi för att minska Sveriges matsvinn med 50% innan år 2030!

Ideella aktörer

Våra partnerorganisationer är en stor del av Mathjälpens verksamhet. Tillsammans ansvarar dem för att dela ut matkassar till människor som befinner sig i socioekonomiskt utsatta situationer. Ett stort tack för ert fantastiska engagemang!

Mathjälpen omstruktureras – läs mer här!
mmathjälpen upphämtning mickael

Livsmedelsaktörer

Mathjälpen samarbetar med livsmedelsaktörer i alla delar av livsmedelskedjan. Gemensamt för dem alla är dock ett brinnande engagemang för hållbarhet, samhällsfrågor och att minska matsvinnet!

Tillsammans jobbar vi för att minska Sveriges matsvinn med 50% innan år 2030!

Ideella aktörer

Våra partnerorganisationer är en stor del av Mathjälpens verksamhet. Tillsammans ansvarar dem för att dela ut matkassar till människor som befinner sig i socioekonomiskt utsatta situationer. Ett stort tack för ert fantastiska engagemang!

Mathjälpen omstruktureras – läs mer här!