Ätbart En värld utan matsvinn

Mathjälpen är en icke-vinstdrivande verksamhet som startades av Ätbart år 2020. Verksamheten vill vara ett alternativ till den traditionella avfallslösningen.

Vi brukar säga att "Vi jobbar för att inte finnas", för helst ska ingen mat slängas, och inga människor vara i behov. Dock insåg vi behovet för en kortsiktig lösning samtidigt som Ätbart jobbar med att förebygga svinnet på lång sikt.

OBS: Mathjälpen genomgår för tillfället en större omstrukturering, vill du läsa mer om vad detta innebär för dig som mottagare, livsmedelsaktör eller välgörenhetsorganisation, tryck här

I praktiken

Den praktiska verksamheten går ut på att Mathjälpen hämtar matsvinn från livsmedelsaktörer och levererar detta till välgörenhetsorganisationer som delar ut matkassar till människor i behov.

Mathjälpen står även för registreringen och administrationen av mottagare och volontärer, vilket sedan kommuniceras ut till alla välgörenhetsorganisationer.

Finansiering

Mathjälpen finansieras av en självkostnadsavgift som tas från såväl livsmedelsaktörer som mottagaren av matkassar. Det kostar i nuläget 300kr/månad för den som hämtar matkassar hos oss.

Detta gör att Mathjälpens verksamhet är självförsörjande samtidigt som ansvar och värdighet ges till mottagaren.

Vill du hjälpa till?

Det finns många sätt att bidra till Mathjälpens verksamhet. Du kan exempelvis volontera via en av våra anslutna välgörenhetsorganisationer.

Du kan även engagera dig i kärnverksamheten och därigenom utveckla framtidens logistiksystem.

Oavsett vad finns alla lediga roller på Volontärbyråns hemsida.

Ansök om matkassar

På Mathjälpen omfördelar vi matsvinn från livsmedelsaktörer till människor i behov. Detta ser på kort sikt till att det matsvinn som idag uppstår i livsmedelskedjan äts upp istället för att bli avfall, samtidigt som maten kommer de mest ekonomiskt utsatta hushållen till godo.

Hur funkar det?

  1. En individ ansöker om stöd nedan

  2. Vi gör en socioekonomisk bedömning med hänsyn till både inkomst och levnadssituation

  3. Vid godkännande tas en självkostnadsavgift på 500 kr för tre månader och individen får hämta matkassar varje vecka

Vem får ansöka?

Om du lever på garantiersättning, Migrationsverkets dagersättning, försörjningsstöd eller etableringsersättning är du automatiskt kvalificerad för upphämtning av matkassar.

Om du lever på sjukersättning, A-kassa, sjukpenning, pension, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, har löneutmätning eller lön måste din inkomst vara mindre än 13024 kr/månad efter skatt för att du ska kvalificera för upphämtning av matkassar.

Upphämtning av matsvinn

Regelbunden eller engångsupphämtning

Mycket, lite eller mittemellan.

Om din verksamhet befinner sig inom Mathjälpens geografiska område kan vi hämta ert matsvinn inom 24 timmar – helt utan kostnad.

Vi garanterar att hålla kyl-och fryskedjan och att maten alltid går till människor i socioekonomiskt utsatta hushåll.

Hur funkar det?

Höra av er till oss så återkommer vi med förslag på tid för upphämtning, vi kommer även att behöva information kring mängden livsmedel, utgångsdatum samt en eventuell frys-och kylkedja. Därefter transporterar vi livsmedlen till välgörenhetsorganisationer som i sin tur delar ut matkassar till behövande.

Vi kan inte kan ta emot:

  • Livsmedel från privatpersoner

  • Cateringmat

  • Oförpackad mat (med ett fåtal undantag)

Anledningen till detta är då vi måste kunna spåra alla livsmedel, ej får dela ut mat som har stått framme, samt att kyl-och fryskedjan måste kunna garanteras.

Vårt geografiska område

Med säte i Skövde startades Mathjälpen år 2021 med ambitionen att omfördela livsmedel i tio kommuner runtom i Skaraborg innan år 2022.

I dagsläget ingår alla Skaraborgs femton kommuner i Mathjälpens område och verksamheten omfördelar varje vecka livsmedel till sex välgörenhetsorganisationer.

Livsmedelsaktörer

Mathjälpen samarbetar med livsmedelsaktörer i alla delar av livsmedelskedjan. Gemensamt för dem alla är dock ett brinnande engagemang för hållbarhet, samhällsfrågor och att minska matsvinnet!

Tillsammans jobbar vi för att minska Sveriges matsvinn med 50% innan år 2030!

Välgörenhetsorganisationer

Våra partnerorganisationer är en stor del av Mathjälpens verksamhet. Tillsammans ansvarar dem för att dela ut matkassar till människor som befinner sig i socioekonomiskt utsatta situationer. Ett stort tack för ert fantastiska engagemang!

Expansion

Redan i dagsläget har Mathjälpen fått frågan om uppstart från alla delar av landet och arbetar intensivt för att utöka sitt verksamhetsområde, så tveka inte på att kontakta oss. Detta gäller för såväl livsmedelsaktörer, välgörenhetsorganisationer och privatpersoner - tillsammans gör vi skillnad!