Ätbart En värld utan matsvinn

Ekonomisk partner

Ätbarts olika verksamheter genererar en stor samhällsnytta, både miljömässigt och socialt. Bland annat bidrar vårt arbete till att:

  • Individer i socioekonomiskt utsatta hushåll får en tryggad matförsörjning

  • Belastningen på klimatet och vår miljö minskar

  • Människors beteendemönster blir mer hållbara och långsiktiga

Om du eller din organisation gillar vad vi gör är ni alltid varmt välkomna att stötta Ätbarts arbete.

Min organisation vill bidra! Hur gör vi?

Det är alltid enklast att kontakta oss via mail eller telefon ifall ni är intresserade av ett samarbete! Vi hörs!!