För första gången någonsin publiceras en interaktiv karta över Sveriges matbanker!

Under början av 2023 påbörjade Ätbart en omfattande kartläggning av matbanker i Sverige. Tidigare har information om var i landet som mat omfördelas och av vilka saknats helt. 

Den här kartan visar en preliminär nulägesbild och kommer att uppdateras kontinuerligt. Saknas din organisation? Hör av dig så märker vi ut er!

Utforska kartan här: https://atbart.org/svenska-matbanksnatverket/