Ätbart
foreläsningar-och-event-1920x600

Föreläsningar och event

Ett av de kanske viktigaste målen för Ätbarts verksamhet är att minska matsvinnet som uppstår hos privatpersoner. Till skillnad från vår matkasseverksamhet är detta ingenting som kan göras på kort sikt – det enda som kan förändra människors beteendemönster är långsiktigt, formativt arbete.

Varför vill vi föreläsa om matsvinn?

Det korta svaret är att mänsklighetens matproduktion står för runt 25 % av de totala växthusgasutsläppen. Samtidigt slängs en tredjedel av all mat1. Det innebär alltså att vi hade kunnat minska våra utsläpp av växthusgaser med över 8 % om vi helt eliminerade matsvinnet. Dit är det långt kvar, men minskar vi det med 50 %, vilket är det mål som EU satt till 2030, kommer vi en bra bit på vägen.

Vilka målgrupper riktar vi oss till?

Vi vet att de beteenden man formar i unga år stannar kvar. Därför ser vi skolan som vår viktigaste arena.

Vi föreläser via allmännyttan, studieförbund, bostadsrättsföreningar och deltar i olika öppna event.

Att låta oss föreläsa för dina anställda kan vara en investering. Läs mer om det längre ner på sidan.

Vilka är fördelarna för min organisation?

Matsvinnsfrågan handlar om så mycket mer än bara miljö och personlig ekonomi. Matens och matsvinnets resa genom samhället visar hur vi som människor ser på konsumtion och att ingen, varken samhälle eller människa, är en ö. Vi är alla sammanlänkade och har alla ett ansvar. Att prata om matsvinnet och våra beteendemönster kopplade till detta handlar därför om att prata om hur vi förstår världen. Det är någonting som får reell nytta på en arbetsplats såväl som i en skola.

För att det ska vara enklare att förstå vad vi menar har vi listat vad en Ätbart-föreläsning kan bidra med hos några olika aktörer.

För skolor är matsvinn en stor kostnad. Genom att låta oss föreläsa om matsvinn för elever och pedagoger kan vi minska mängden mat som slängs i skolmatsalen, och därigenom minska skolkökens kostnader för inköp av råvaror.

För privatpersoner är fördelen från vår föreläsning en förståelse för hur man kan motverka matsvinnet i sitt hushåll. Den absolut viktigaste fördelen för de flesta hushållen är dock kostnadsbesparingen, som kan vara upp emot 6000 SEK för ett år hos ett normalstort svenskt hushåll2.

När det kommer till mat har du som fastighetsägare en tydlig utgift: avfallshantering. Genom att låta oss föreläsa för dina boende kan vi hjälpa till att minska den mängd mat som slängs, vilket i sin tur kan minska kostnaden för avfallshantering. Detta innebär mer pengar över som kan investeras i exempelvis fastigheten, sänkt hyra eller någonting annat.

Restauranger har ett stort inflytande över hushållens matlagning. Samtidigt är matsvinnet hos många svenska restauranger stort. Vill din restaurang minska sitt matsvinn kan vi hjälpa till genom att föreläsa om hur ni kan utveckla arbetet samt hur matsvinnet kan användas i andra delar av livsmedelskedjan. Jobbar ni redan aktivt med matsvinnsarbete kan vi exempelvis sätta ihop en temakväll tillsammans med er, där ni skapar mat som är helt eller delvis baserad på matsvinn. Under kvällen håller vi korta föreläsningar om maten som serveras och allmänt om matsvinn för de gäster som deltar.

Vill ditt företag slippa den konstanta avfallsdoften från lunchrummets soptunna? Då är en Ätbart- föreläsning för företagets anställda en bra början. Utöver föreläsningen kan vi tillsammans med er skapa förutsättningar för minskat matsvinn i lunchrummet genom små, enkla förändringar.

Varför fokuserar vi på privathushållen?

Tro det eller inte, men hushållen står för ca 75 %, eller 938 000 ton, av allt matavfall som produceras i Sverige på ett år3. Vid plockanalyser har man sett att 20 % av det utsorterade matavfallet (kompost/rötning) och att 40 % av det blandade restavfallet (soppåsen) är ätbar mat, det vill säga matsvinn3. Under 2016 utgjorde det utsorterade matavfallet 40 % av hushållsavfallet, medan det blandade restavfallet stod för 60 %4. Är du bra på huvudräkning har du precis räknat ut att det är 300 160 ton matsvinn. Fullvärdig mat, som slängs. Det motsvarar årsförbrukningen av mat för 1 500 800 vuxna individer. Det är, av så många anledningar, inte hållbart på något sätt.