Ätbart
Regionens Hus Skövde

Externa projekt

Emellanåt är vi med i projekt som arbetar med samma typer av frågor som vi. Här ser du de projekten.

Vi är så peppade på att vara en del av projektet Resvinn! Projektets måsättning är att bygga en helhetslösning för redistribution av matsvinn, det vi på Ätbart kallar för matsvinnshandel. Resvinn projektleds av Chalmers Industriteknik och kommer att pågå under 2 år.

Här kan du läsa ett pressmeddelande från Chalmers Industriteknik.