Ätbart
Regionens Hus Skövde

Samarbeten

På Ätbart är vi övertygade om att matsvinnet kan vara en värdefull resurs för hela samhället, istället för en kostnad. Genom våra samarbeten utvecklar vi värdet i matsvinnet, hittar nya sätt att använda det på och minskar kostnaderna för privatpersoner, organisationer samt miljön.

Tillsammans gör våra samarbeten skillnad.