Ätbart
medlem-1920x600

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. Därför hanterar vi dina personuppgifter med såväl säkerhet som dataskyddsförordningen (GDPR) i åtanke. På denna sida står allt om hur dina personuppgifter hanteras.

Målet för oss på Ätbart är att du ska kunna känna dig trygg med hur vi lagrar samt behandlar information om dig. Därför kan du alltid be om att få dina personuppgifter borttagna från våra register. För att göra detta, kontakta Daniel Haraldius, sekreterare och personuppgiftsansvarig.

Nedan kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter, beroende på vilken roll du möter oss i.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Föreningen behöver lagra dina personuppgifter för att kunna kontakta dig om föreningens verksamhet. Personuppgifterna registreras i ett medlemsregister som enbart föreningens sekreterare har tillgång till. Föreningen behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla avtalet om medlemskap med dig som medlem. Avtalet är alltså den rättsliga grund som motiverar behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

För att föreningen ska kunna uppfylla sin del av avtalet kring medlemskap, registrerar vi följande personuppgifter för varje medlem:

 • Namn
 • Födelseår
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Om du saknar e-postadress, eller inte vill ge ut den, behöver vi istället följande uppgifter för att kunna skicka dig föreningsinformation:

 • Adress
 • Postnummer
 • Postort

Föreningen kommer också registrera följande personuppgifter som rör din relation till föreningen:

 • Medlemsnummer
 • Datum för medlemskap
 • Förtroendepost

Vad händer om du inte vill dela med dig av dina personuppgifter?

För att vi ska kunna fullfölja avtalet om medlemskap krävs att vi registrerar vissa personuppgifter om dig i vårt medlemsregister. Vill du inte att vi registrerar de aktuella personuppgifterna kan du därför inte bli medlem i föreningen.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Föreningen behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem, och därefter så länge föreningen är rapporteringsskyldiga för exempelvis stöd.

Vilka parter tar del av personuppgifterna?

Föreningen kan komma att dela dina personuppgifter med försäkringsbolag samt bidragsgivande myndigheter och organisationer inom Sverige.

Föreningen kan också komma att använda exempelvis personuppgifter om födelseår som statistik vid föreningens föreläsningar. Observera att personuppgifterna då aldrig kopplas samman med dina övriga personuppgifter, utan används helt enskilt.

Vad är dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)?

Du har enligt dataskyddsförordningen rättigheter i hänseende till föreningens behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att:      

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • Få veta hur länge du kommer att lagra personuppgifterna
 • Lämna in klagomål till Datainspektionen

För att göra något av detta är det enklast att kontakta någon av Ätbarts styrelsemedlemmar så hjälper vi dig mer än gärna vidare.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Föreningen behöver lagra dina personuppgifter för att kunna kontakta dig om föreningens verksamhet. Personuppgifterna registreras i ett volontärregister som enbart föreningens styrelse har tillgång till. Föreningen behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla avtalet om volontärskap med dig som volontär. Avtalet är alltså den rättsliga grund som motiverar behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vid registrering av dig som volontär kommer vi be dig om följande personuppgifter:

 • Namn
 • Födelseår/tid för registrering 
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Om du saknar e-postadress, eller inte vill ge ut den, behöver vi istället följande uppgifter för att kunna skicka dig volontärinformation:

 • Adress
 • Postnummer
 • Postort

Föreningen kommer också registrera följande personuppgifter som rör din relation till volontärarbetet:

 • Om du har körkort och är bekväm med att köra 
 • Hur ofta du är tillgänglig samt när du planeras vara ledig/otillgänglig för volontärarbete
 • Möjligheten till kroppsarbete samt lyft 
 • Vilka språk du talar
 • Kontaktuppgifter till minst en närstående (att kontakta ifall olycka sker)

Vad händer om du inte vill dela med dig av dina personuppgifter?

För att vi ska kunna fullfölja avtalet om volontärskap krävs att vi registrerar vissa personuppgifter om dig i vårt volontärregister. Vill du inte att vi registrerar de aktuella personuppgifterna kan du därför inte bli volontär i föreningen.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Föreningen behandlar dina personuppgifter så länge du är volontär, och därefter så länge föreningen är rapporteringsskyldiga för exempelvis stöd.

Vilka parter tar del av personuppgifterna?

Föreningen kan komma att dela dina personuppgifter med försäkringsbolag, volontärsamordnare samt bidragsgivande myndigheter och organisationer inom Sverige.

Föreningen kan också komma att använda personuppgifter om exempelvis födelseår som statistik vid sammanställningar och föreläsningar. Observera att denna personuppgift då aldrig kopplas samman med dina övriga personuppgifter, utan används helt enskilt.

Vad är dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)?

Du har enligt dataskyddsförordningen rättigheter i hänseende till föreningens behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att:      

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • Få veta hur länge du kommer att lagra personuppgifterna
 • Lämna in klagomål till Datainspektionen

För att göra något av detta är det enklast att kontakta någon av Ätbarts styrelsemedlemmar så hjälper vi dig mer än gärna vidare.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Föreningen behöver lagra dina personuppgifter för att kunna lämna ut kostnadsfria matkassar till dig. Personuppgifterna registreras i ett mottagarregister som enbart föreningens sekreterare har tillgång till. Föreningen behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla avtalet om utdelning av kostnadsfria matkassar till dig. Avtalet är alltså den rättsliga grund som motiverar behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vid registrering av dig som mottagare kommer vi be dig om följande personuppgifter:

 1. Namn
 2. Telefonnummer

Beroende på hur du kan ta emot maten kan vi komma att lagra:

 1. Adress
 2. Postnummer
 3. Postort
 4. Livsmedelspreferenser

Föreningen kommer också registrera följande personuppgifter som rör din relation till föreningen:

 1. Mottagarnummer
 2. Antal i hushållet
 3. Antal tillfällen som ditt hushåll har hämtat ut matkassar
 4. Uthämtningssätt

Vad händer om du inte vill dela med dig av dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna lämna ut kostnadsfria matkassar till dig krävs att vi registrerar vissa personuppgifter om dig i vårt medlemsregister. Vill du inte att vi registrerar de aktuella personuppgifterna kan vi inte lämna ut kostnadsfria matkassar till dig.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Föreningen behandlar dina personuppgifter så länge du är mottagare av kostnadsfria matkassar hos föreningen. När du inte längre vill eller kan ta emot matsvinn från föreningen stryks dina personuppgifter från mottagarregistret.

Vilka parter tar del av dina personuppgifter?

Föreningen kommer aldrig att dela dina personuppgifter med någon annan part.

Vad är dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)?

Du har enligt dataskyddsförordningen rättigheter i hänseende till föreningens behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att:      

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • Få veta hur länge du kommer att lagra personuppgifterna
 • Lämna in klagomål till Datainspektionen

För att göra något av detta är det enklast att kontakta någon av Ätbarts styrelsemedlemmar så hjälper vi dig mer än gärna vidare.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Anledningarna till att vi på Ätbart samlar in dina personuppgifter är för att:

 • Informera om föreningens arbete samt resultatet av din gåva
 • Förhindra betalningsbedrägerier samt tacka för din gåva
 • Skapa gåvokampanjer med information kring sätt i vilket du som redan etablerad givare kan stötta föreningens arbete ytterligare
 • Kunna i framtiden framställa samt föra statistik rörande gåvotrender samt behov av expandering och/eller förbättringar i föreningens arbetssätt
 • I framtiden gruppera samt analysera givare utefter preferenser, prioriteringar och urval (sk profilering) med mål att tillämpa effektiv marknadsföring  
 • I framtiden kommunicera med dig som givare via såväl digitala som icke-digitala (post/telemarketing) kanaler.
 • Administrera framtida marknadsföringsaktiviteter som tävlingar, vinster med mera
 • Administrera framtida givarregister i mån om att korrekt behandla samt hantera dina personuppgifter
 • Skicka information om uppdateringar av policies samt övriga villkor

Vilka personuppgifter samlar vi in?

För att föreningen ska fullfölja ovanstående punkter och göra givarprocessen så lätt som möjligt registrerar vi följande personuppgifter för varje givare:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Postadress

Föreningen kommer också att registrera följande betalinformation för att undvika bedrägerier:

 • Specifik kampanj
 • Belopp
 • Betalningsmetod
 • Tidsinformation
 • Donationsintervall

Vad händer om du inte vill dela med dig av dina personuppgifter?

Det finns möjligheten att ge en gåva som anonym gåvogivare. För att göra detta är det enklast att kontakta oss på kontakt@atbart.org via valfri e-postadress. Konversationen kommer därefter raderas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Föreningen registrerar din gåva i vårt register där den förblir i max 36 månader, och därefter föreningen är rapporteringsskyldiga för exempelvis stöd.

Vilka parter tar del av dina personuppgifter?

Föreningen kan komma att dela dina personuppgifter med bidragsgivande myndigheter och organisationer inom Sverige.

Föreningen kan också komma att använda personuppgifter som exempelvis födelseår som statistik vid föreläsningar och offentliga sammanställningar. Observera att den specifika personuppgiften då aldrig kopplas samman med dina övriga personuppgifter, utan används helt enskilt.

Vad är dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)?

Du har enligt dataskyddsförordningen rättigheter i hänseende till föreningens behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att:      

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • Få veta hur länge du kommer att lagra personuppgifterna
 • Lämna in klagomål till Datainspektionen

För att göra något av detta är det enklast att kontakta någon av Ätbarts styrelsemedlemmar så hjälper vi dig mer än gärna vidare.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vid besök eller andra möten som projekt, konferenser, seminarier, utbildningar, samt information-diskussionskvällar med mera kan föreningen komma att registrera dina personuppgifter om behovet för detta uppstår (till exempel deltagarlistor). Föreningen kan även om du har en affärsrelation med oss, är politiker, journalist eller övrig opinionsbildare komma att antecknad ned information kring dina intressen samt vår dialog med dig. Detta görs för att i framtiden kunna förbättra föreningens arbetssätt samt använda noterade intressen/dialoger i organisationens aktiva arbete.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som registreras i detta syfte varierar stort beroende på behov. Några exempel på relevanta uppgifter kan vara:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Som deltagare på några av våra arrangemang kan du även komma att bli filmad eller fotograferad då de ofta kommer att spelas in och visas på exempelvis våra sociala medier och övriga digitala kanaler.

Vad händer om du inte vill dela med dig av dina personuppgifter?

För att kunna utföra vår verksamhet kommer ovanstående personuppgifter att tas i vissa (ovannämnda) sammanhang. Vill du inte dela med dig av dina personuppgifter är det därför viktigt att du pratar med oss innan arrangemanget i fråga så vi kan hitta en lösning som passar just dig och dina omständigheter.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Föreningen behandlar dina personuppgifter så länge det behövs för det arrangemanget i fråga eller skapa nödvändiga rapporter/statistikdisplayer därefter.

Vilka parter tar del av dina personuppgifter?

Föreningen kan komma att dela dina personuppgifter med bidragsgivande myndigheter och organisationer inom Sverige.

Föreningen kan också komma att använda personuppgifter som exempelvis födelseår som statistik vid föreläsningar och offentliga sammanställningar. Observera att den specifika personuppgiften då aldrig kopplas samman med dina övriga personuppgifter, utan används helt enskilt.

Vad är dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)?

Du har enligt dataskyddsförordningen rättigheter i hänseende till föreningens behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att:      

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • Få veta hur länge du kommer att lagra personuppgifterna
 • Lämna in klagomål till Datainspektionen

För att göra något av detta är det enklast att kontakta någon av Ätbarts styrelsemedlemmar så hjälper vi dig mer än gärna vidare.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Om du besöker någon av föreningens digitala kanaler (webbplatser, sociala medier, med mera) kan vi komma att samla in dina personuppgifter i syfte att förbättra din användarupplevelse samt anpassa kanalen till föreningens enligt stadgans utlysta syfte.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som registreras i detta syfte varierar stort beroende på den respektive digitala kanalen. Några exempel på relevanta uppgifter kan vara:

 • Trafikdata
 • Platsdata
 • Webbloggar
 • Kommunikationsdata (IP-adress, typ av webbläsare, enhets-ID, operativsystem samt cookies)

Vad händer om du inte vill dela med dig av dina personuppgifter?

För att kunna förbättra samt anpassa våra digitala kanaler behöver ovanstående uppgifter i vissa fall samlas in. Vill du dock inte dela med dig av dessa kan du när som helst kontakta oss för borttagning av dina personuppgifter.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Föreningen behandlar dina personuppgifter så länge det behövs för att utöva förbättringen i fråga eller skapa nödvändiga rapporter/statistikdisplayer därefter.

Vilka parter tar del av dina personuppgifter?

Föreningen kan komma att använda personuppgifter som statistik vid föreläsningar och offentliga sammanställningar. Observera att den specifika personuppgiften då aldrig kopplas samman med dina övriga personuppgifter, utan används helt enskilt.

Vad är dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)?

Du har enligt dataskyddsförordningen rättigheter i hänseende till föreningens behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att:      

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • Få veta hur länge du kommer att lagra personuppgifterna
 • Lämna in klagomål till Datainspektionen

För att göra något av detta är det enklast att kontakta någon av Ätbarts styrelsemedlemmar så hjälper vi dig mer än gärna vidare.