Finansiärer

Föreningens finansiärer bidrar med ekonomiskt stöttning som behövs för att kunna utveckla Ätbarts olika verksamheter. Stort tack för att ni finns och fortsätter skapa en mer medmänsklig och miljömedveten värld!

Finansiärer

Föreningens finansiärer bidrar med ekonomiskt stöttning som behövs för att kunna utveckla Ätbarts olika verksamheter. Stort tack för att ni finns och fortsätter skapa en mer medmänsklig och miljömedveten värld!

Finansiärer

Föreningens finansiärer bidrar med ekonomiskt stöttning som behövs för att kunna utveckla Ätbarts olika verksamheter. Stort tack för att ni finns och fortsätter skapa en mer medmänsklig och miljömedveten värld!

partnerskap_länsförsäkringar_skaraborg

Länsförsäkringar Skaraborg har stöttat Ätbart sedan föreningen grundades år 2019 och därigenom blivit en ovärderlig samverkanspart i såväl stort som smått. Med fokus på lokal påverkan fortsätter bolaget stötta föreningen under 2023 – det kallar vi engagemang!

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Skaraborg och deras arbete.

finansiärer_partnerskap_inexchange

Inför år 2022 är InExchange med och stöttar Ätbarts intensiva expansionsarbete! Med huvudfokus på verksamheten Mathjälpen kommer finansieringen bidra till att mer matsvinn omfördelas från livsmedelsaktörer till människor i behov!

Här kan du läsa mer om InExchange och deras arbete.

finansiärer_jula

Likt InExchange stöttar Jula Ätbarts expansionsarbete i Skaraborg och Västra Götaland. Mer specifikt avser finansieringen bidra till att Mathjälpen kan utveckla sin verksamhet och ta arbetet mot matsvinnet till nya höjder.

Här kan du läsa mer och Jula och företagets arbete.

finansiärer_riksbyggen

Riksbyggen stöttar Ätbarts fortsatta expansionsarbete! Målet med finansieringen är att möjliggöra för Ätbarts verksamheter att fortsätta växa och därigenom bidra till minskat matsvinn på nationell nivå.

Här kan du läsa mer om Riksbyggen och deras arbete.

Genom sin Miljöfond stöttar elbolaget Bixia Ätbart på föreningens nationella expansionsresa. Med extra fokus på utbildning och förebyggande åtgärder kommer bolagets stöd att minska matsvinnet i generationer framöver!

Här kan du läsa mer om Bixia och deras arbete.

partnerskap_länsförsäkringar_skaraborg

Länsförsäkringar Skaraborg har stöttat Ätbart sedan föreningen grundades år 2019 och därigenom blivit en ovärderlig samverkanspart i såväl stort som smått. Med fokus på lokal påverkan fortsätter bolaget stötta föreningen under 2023 – det kallar vi engagemang!

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Skaraborg och deras arbete.

finansiärer_partnerskap_inexchange

Inför år 2022 är InExchange med och stöttar Ätbarts intensiva expansionsarbete! Med huvudfokus på verksamheten Mathjälpen kommer finansieringen bidra till att mer matsvinn omfördelas från livsmedelsaktörer till människor i behov!

Här kan du läsa mer om InExchange och deras arbete.

finansiärer_jula

Likt InExchange stöttar Jula Ätbarts expansionsarbete i Skaraborg och Västra Götaland. Mer specifikt avser finansieringen bidra till att Mathjälpen kan utveckla sin verksamhet och ta arbetet mot matsvinnet till nya höjder.

Här kan du läsa mer och Jula och företagets arbete.

finansiärer_riksbyggen

Riksbyggen stöttar Ätbarts fortsatta expansionsarbete! Målet med finansieringen är att möjliggöra för Ätbarts verksamheter att fortsätta växa och därigenom bidra till minskat matsvinn på nationell nivå.

Här kan du läsa mer om Riksbyggen och deras arbete.

Genom sin Miljöfond stöttar elbolaget Bixia Ätbart på föreningens nationella expansionsresa. Med extra fokus på utbildning och förebyggande åtgärder kommer bolagets stöd att minska matsvinnet i generationer framöver!

Här kan du läsa mer om Bixia och deras arbete.

partnerskap_länsförsäkringar_skaraborg

Länsförsäkringar Skaraborg har stöttat Ätbart sedan föreningen grundades år 2019 och därigenom blivit en ovärderlig samverkanspart i såväl stort som smått. Med fokus på lokal påverkan fortsätter bolaget stötta föreningen under 2023 – det kallar vi engagemang!

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Skaraborg och deras arbete.

finansiärer_partnerskap_inexchange

Inför år 2022 är InExchange med och stöttar Ätbarts intensiva expansionsarbete! Med huvudfokus på verksamheten Mathjälpen kommer finansieringen bidra till att mer matsvinn omfördelas från livsmedelsaktörer till människor i behov!

Här kan du läsa mer om InExchange och deras arbete.

finansiärer_jula

Likt InExchange stöttar Jula Ätbarts expansionsarbete i Skaraborg och Västra Götaland. Mer specifikt avser finansieringen bidra till att Mathjälpen kan utveckla sin verksamhet och ta arbetet mot matsvinnet till nya höjder.

Här kan du läsa mer och Jula och företagets arbete.

finansiärer_riksbyggen

Riksbyggen stöttar Ätbarts fortsatta expansionsarbete! Målet med finansieringen är att möjliggöra för Ätbarts verksamheter att fortsätta växa och därigenom bidra till minskat matsvinn på nationell nivå.

Här kan du läsa mer om Riksbyggen och deras arbete.

Genom sin Miljöfond stöttar elbolaget Bixia Ätbart på föreningens nationella expansionsresa. Med extra fokus på utbildning och förebyggande åtgärder kommer bolagets stöd att minska matsvinnet i generationer framöver!

Här kan du läsa mer om Bixia och deras arbete.

Att bli finansiär

På Ätbart jobbar vi inte med standardiserade sponsringsavtal utan utvecklar istället unika lösningar för varje finansiär. På detta sätt ser vi till att varje företag eller organisation skapar den skillnad dem själva efterfrågar – tillsammans med oss!

Vill du också skapa skillnad där den behövs som mest? Tveka inte på att kontakta oss!

Kontakta oss