Ätbart En värld utan matsvinn

Finansiärer

Föreningens finansiärer bidrar med ekonomiskt stöttning som behövs för att driva Ätbarts arbete framåt. Stort tack för att ni finns!! 

Representerar du ett företag eller en organisation och vill hjälpa oss att utveckla verksamheten ytterligare?

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen

Under perioden 1/2 2020 till 30/06 2021 delfinansierar Västra Götalandsregionen föreningens arbete inom ramen för VGR:s projekt "Samhällsentreprenörskap". Finansieringen är avsedd att stötta Ätbarts utbildningssatsning samt utdelningen av gratis matkassar baserade på matsvinn.

Här kan du läsa mer om projektet "Samhällsentreprenörskap".

SPP

SPP

I november 2020 blev Ätbart en av SPP:s "Klart du kan"-stipendiater! Stipendiatet är tänkt att hjälpa till att förverkliga idéer som gör världen lite bättre. Vi är superstolta över att vara "Klart du kan"-stipendiater och kommer göra allt för att göra SPP stolta över vårt bidrag för en bättre värld.

Här kan du läsa mer om stipendiet "Klart du kan".

Rotaryklubben Gustaf Dalén Skövde

Rotaryklubben Gustaf Dalén Skövde

Under perioden 01/1 2021 till 30/12 2021 delfinansierar Rotaryklubben Gustaf Dalén Skövde föreningens arbete inom ramen för projektet "Skaraborg mot matsvinnet". Finansieringen är avsedd att stötta uppstarten av Mathjälpen runtom i Skaraborg.

Här kan du läsa mer om Rotary Gustaf Dalén Skövde.

Länsförsäkringar Skaraborg

Länsförsäkringar Skaraborg

Likt Rotary delfinansierar Länsförsäkringar Skaraborg föreningens arbete inom ramen för projektet "Skaraborg mot matsvinnet". Finansieringen är avsedd att bidra till uppstarten av Mathjälpen runtom i Skaraborg.

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Skaraborgs engagemang.

InExchange

InExchange

Inför år 2022 är InExchange med och stöttar Ätbarts intensiva expansionsarbete! Med huvudfokus på verksamheten Mathjälpen kommer finansieringen bidra till att mer matsvinn omfördelas från livsmedelsaktörer till människor i behov!

Här kan du läsa mer om InExchange och deras arbete.

Jula

Jula

Likt InExchange stöttar Jula Ätbarts expansionsarbete i Skaraborg och Västra Götaland. Mer specifikt avser finansieringen bidra till att Mathjälpen kan utveckla sin verksamhet och ta arbetet mot matsvinnet till nya höjder.

Här kan du läsa mer och Jula och företagets arbete.

Riksbyggen

Riksbyggen

Riksbyggen stöttar Ätbarts fortsatta expansionsarbete! Målet med finansieringen är att möjliggöra för Ätbarts verksamheter att fortsätta växa och därigenom bidra till minskat matsvinn på nationell nivå.

Här kan du läsa mer om Riksbyggen och deras arbete.

Furhoffs Rostfria

Furhoffs Rostfria

Furhoffs Rostfria AB stöttar Ätbart i syfte att utveckla föreningens omfördelande verksamhet och därigenom stötta fler individer i socioekonomisk utsatthet under år 2023!

Här kan du läsa mer om Furhoffs och deras arbete.