Ätbart En värld utan matsvinn

Finansiärer

Föreningens finansiärer bidrar med ekonomiskt stöttning som behövs för att driva Ätbarts arbete framåt. Stort tack för att ni finns!! 

Representerar du ett företag eller en organisation och vill hjälpa oss att utveckla verksamheten ytterligare?

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen

Under perioden 1/2 2020 till 30/06 2021 delfinansierar Västra Götalandsregionen föreningens arbete inom ramen för VGR:s projekt "Samhällsentreprenörskap". Finansieringen är avsedd att stötta Ätbarts utbildningssatsning samt utdelningen av gratis matkassar baserade på matsvinn.

Här kan du läsa mer om projektet "Samhällsentreprenörskap".

SPP

SPP

I november 2020 blev Ätbart en av SPP:s "Klart du kan"-stipendiater! Stipendiatet är tänkt att hjälpa till att förverkliga idéer som gör världen lite bättre. Vi är superstolta över att vara "Klart du kan"-stipendiater och kommer göra allt för att göra SPP stolta över vårt bidrag för en bättre värld.

Här kan du läsa mer om stipendiet "Klart du kan".

Rotaryklubben Gustaf Dalén Skövde

Rotaryklubben Gustaf Dalén Skövde

Under perioden 01/1 2021 till 30/12 2021 delfinansierar Rotaryklubben Gustaf Dalén Skövde föreningens arbete inom ramen för projektet "Skaraborg mot matsvinnet". Finansieringen är avsedd att stötta uppstarten av Mathjälpen runtom i Skaraborg.

Här kan du läsa mer om Rotary Gustaf Dalén Skövde.

Länsförsäkringar Skaraborg

Länsförsäkringar Skaraborg

Likt Rotary delfinansierar Länsförsäkringar Skaraborg föreningens arbete inom ramen för projektet "Skaraborg mot matsvinnet". Finansieringen är avsedd att bidra till uppstarten av Mathjälpen runtom i Skaraborg.

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Skaraborgs engagemang.